Zebranie mieszkańców Osiedla Jagiellońskie

17 października odbędzie się zebranie mieszkańców Osiedla „Jagiellońskie”, na którym zostanie rozpatrzona petycja mieszkańców w sprawie odwołania Przewodniczącej Zarządu Osiedla oraz Zarządu Osiedla.

Reklamy

 

Początek zegrania o godz. 17:30 w Miejskiej Bibliotece Publicznej, Filia Nr 4, ul. Unii Horodelskiej 19.

 

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania.

2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.

3. Przyjęcie porządku zebrania.

4. Przedstawienie wniosku Burmistrza Miasta o zwołanie zebrania.

5. Dyskusja nad wnioskiem.

6. Wysłuchanie Przewodniczącej Zarządu i członków Zarządu.

7. Głosowanie nad odwołaniem Przewodniczącej Zarządu i Zarządu Osiedla:

   a) wybór Komisji Skrutacyjnej,

   b) głosowanie nad odwołaniem Przewodniczącego Zarządu,

   c) ogłoszenie wyników głosowania,

   d) głosowanie nad odwołaniem Zarządu,

   e) ogłoszenie wyników głosowania.

8. Wolne wnioski.

9. Zakończenie zebrania.