Zebranie mieszkańców osiedla Śródmieście

Zarząd osiedla nr 4 „Śródmieście” uprzejmie zawiadamia, że w dniu 16 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się zebranie sprawozdawczo – wyborcze Samorządu Mieszkańców osiedla nr 4 „Śródmieście”.

Reklamy


Początek obrad o godz. 17.30.


Proponowany porządek zebrania:

Reklamy

1. Otwarcie zebrania.

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.

3. Sprawozdanie zarządu osiedla z działalności w okresoe mijającej kadencji.

4. Wybór komisji skrutacyjnej.

5. Wybór władz samorządu mieszkańców:

a) wybór przewodniczącego zarządu osiedla,

b) wybór człopnków zarządu osiedla.

6. Dyskusja i wolne wniski.

7. Zakończenie zebrania.