Zebranie Samorządu Mieszkańców osiedla Polna

Zarząd Osiedla nr 2 Polna zawiadamia, że w dniu 31 marca 2016 r. w Spółdzielczym Klubie Kultury „Słoneczko” przy ul. Polnej 19 odbędzie się zebranie Samorządu Mieszkańców osiedla.

Reklamy


Początek zebrania o godz. 17.00.


Proponowany porządek zebrania:

Reklamy

1. Otwarcie zebrania.

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.

3. Konsultacje społeczne komendy powiatowej Policji w Hrubieszowie dotyczące opracowania mapy zagrożeń bezpieczeństwa powiatu hrubieszowskiego.

4. Dyskusja, wolne wnioski.

5. Zakończenie zebrania.