Zebranie sprawozdawczo – wyborcze PSZS

Po czteroletniej kadencji w dniu 7.03.2012 r. w świetlicy SP nr 3 w Hrubieszowie odbyło się w drugim terminie zebranie sprawozdawczo – wyborcze Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Hrubieszowie. Przewodniczącymi na następną kadencję ponownie zostali wybrani: Zarządu – Mirosław Kamień i Komisji Rewizyjnej – Zbigniew Krawczuk. Gościem zebrania był przewodniczący Rady Miasta p. Eugeniusz Paczała i dyrektor SP nr 3 w Hrubieszowie p. Danuta Krawczuk.

Reklamy

Zarząd 
Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Hrubieszowie
wybrany w dniu 7.03.2012 r.:

 

Przewodniczący – nauczyciel wf z Zespołu Szkół w Horodle Mirosław Kamień,

Zastępcy – Czesław Piotr Drączkowski – nauczyciel wf w Gimnazjum nr 3 Hrubieszów i Leszek Tarnawski – nauczyciel wf ZS nr 1 w Hrubieszowie,

Sekretarz – Urszula Przytuła – nauczycielka wf w Gimnazjum w Mirczu,

Skarbniki – Katarzyna Skawińska, nauczycielka wf w ZS nr 1 w Hrubieszowie,

Członkowie – Paweł Padkowski – nauczyciel w ZS nr 4 w Hrubieszowie i Kamil Wojciechowski – nauczyciel wf w Gimnazjum nr 3 w Hrubieszowie.

 

Komisja Rewizyjna

– przewodniczący – Zbigniew Krawczuk – nauczyciel wf w ZS nr 2 w Hrubieszowie

członkowie: Małgorzata Muzyczuk – nauczyciel wf w ZS nr 4 w Hrubieszowie i Wiesław Grzyb – nauczyciel wf Gimnazjum nr 3 w Hrubieszowie.

 

Delegatami na Zebranie sprawozdawczo – wyborcze Lubelskiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego 24.03.2012r. zostali wybrani:

1. Małgorzata Muzyczuk – nauczyciel wf w ZS nr 4 w Hrubieszowie

2. Zbigniew Krawczuk – nauczyciel wf w ZS nr 2 w Hrubieszowie

3. Kamil Wojciechowski – nauczyciel wf w Gimnazjum nr 3 w Hrubieszowie.

4. Paweł Padkowski – nauczyciel w ZS nr 4 w Hrubieszowie

 

***

 

Komentarz

W ciągu czteroletniej kadencji Powiatowy SZS w Hrubieszowie przeprowadził ponad 200 imprez dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zawody odbywały się na obiektach HOSiR, SP 3 w Hrubieszowie, ZSM 2 w Hrubieszowie, ZS 3 w Hrubieszowie, SP i Gimnazjum w Werbkowicach oraz Mirczu, ZS w Horodle.

W zawodach uczestniczyło wiele tysięcy uczniów, wielu z nich zostało reprezentantami klubów sportowych. Wielokrotnie drużyny szkolne lub w sportach indywidualnych rywalizowały na szczeblu wojewódzkim, a nawet centralnym. Była to zasługa szczególnie wytężonej pracy nauczycieli od wychowania fizycznego, którzy wielokrotnie przygotowywali podopiecznych na zajęciach pozalekcyjnych społecznie, poświęcali swój czas wolny na uczestnictwo w zawodach, czasami musieli „walczyć”, aby było za co jechać na zawody, na szczęście w szkołach są przychylni dyrektorzy i Rady Rodziców. Podczas zawodów często musieli pełnić społeczną rolę ich organizatorów i sędziów, pisali komunikaty oraz umieszczali je w Internecie. Za tę działalność należy im się wielka pochwała i podziękowania.

 

Ważne!!!

Jedną z uchwał jest:

– poprawa współpracy z samorządami lokalnymi, w przypadku braku poprawy, w czerwcu 2012 r. zostanie zwołane zebranie nadzwyczajne PSZS w celu nowych wyborów i ewentualnie przyjęcia nowej strategii działania lub rozwiązania PSZS w Hrubieszowie, a to wiązałoby się z zawieszeniem rywalizacji międzyszkolnej w naszym powiecie w ramach SZS (a już nie działają LZS i TKKF-y), co byłoby wielką szkodą dla hrubieszowskiego sportu.


Najwyższe osiągnięcia

Zawody centralne

* Mistrzostwa Polski Szkół Ponadgimnazjalnych w sztafetach

– 2010 – Łódź, ZS nr 2 w Hrubieszowie – 4 x 400 m dziewczęta 4 miejsce z wynikiem 4.08.27, w składzie: Karolina, Kasprowicz,  Beata Koszałka, Marianna Ulanicka, Maja Hojda, rezerwowa Ewelina  Wójcik.

– 2010 – Łódź, ZS nr 2 w Hrubieszowie – 4 x 400 m chłopcy 11 miejsce z czasem 3.43.99, w składzie: Andrzej Całka, Krzysztof Zamościński, Paweł Giergiel, Mikołaj Raczyński oraz rezerwowy Marek Guluk.

– 2011 r. –  Łódź, ZS nr 2 w Hrubieszowie – sztafeta szwedzka dziewcząt 7 miejsce w składzie: Kasprowicz Karolina, Wójtowicz Ewelina, Mielniczuk Magda, Worożbit Paulina.

 

 

Opracował – mak

Na zdjęciu – Przewodniczący PSZS w Hrubieszowie mgr Mirosław Kamień.