Zespół Szkół nr 1 w projekcie MUM

Od ubiegłego roku szkolnego Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie realizuje projekt: „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Reklamy

Projekt realizowany jest przez Uniwersytet Rzeszowski w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie. Priorytet: III – Wysoka jakość systemu oświaty Działanie: 3.3. Poprawa jakości kształcenia Poddziałanie: 3.3.4. Modernizacja treści i metod kształcenia.

 

Czas trwania projektu:  2009.12.31 – 2013.09.30.

 

Projekt „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne” jest adresowany do młodzieży uczącej się w szkołach ponadgimnazjalnych (liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum) zlokalizowanych na terenie województw: podkarpackiego, małopolskiego i lubelskiego.

 

Główne założenie projektu:

Podniesienie kompetencji matematycznych 6750 uczniów rozpoczynających naukę w klasie I w roku szkolnym 2010/11 w szkołach ponadgimnazjalnych w okresie 09.2010 – 08. 2013.

 

Działania prowadzone w ramach projektu:

– zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów słabych,

– warsztaty matematyczne prowadzone w szkole przez nauczyciela akademickiego,

– seminaria metodyczne dla nauczycieli matematyki,

– Internetowa Klasa Matematyczna w wykorzystaniem Matematycznej Platformy Edukacyjnej,

– konkursy matematyczne „Zostań Pitagorasem”,

– letnie obozy matematyczne dla laureatów konkursów.

 

Maria Kawalec