Zespół Szkół nr 3 w Hrubieszowie zaprasza

Zespół Szkół nr 3 w Hrubieszowie to szkoła z tradycjami, stawiająca na innowacyjność.

Reklamy

 

Zespół Szkół nr 3 to szkoła z tradycjami stawiająca na innowacyjność. Rozumiejąc, że wybór szkoły ponadpodstawowej jest jednym z najważniejszych w życiu młodych ludzi staramy się, aby nasi uczniowie byli ze swojej decyzji zadowoleni, by otrzymywali gruntowną wiedzę podczas różnorodnych zajęć a także poznawali świat w czasie licznych wycieczek krajowych i zagranicznych.

Jesteśmy szkołą nowoczesną, przyjazną i bezpieczną. Naszą główną ideą jest dobra, rzetelna edukacja. Wychodzimy naprzeciw wymaganiom rynku pracy oferując kierunki, wśród których każdy znajdzie coś dla siebie.

 

***

 

W 4 – letnim liceum ogólnokształcącym możesz być uczniem klasy:


Klasa matematyczna z rozszerzonym programem matematyki, fizyki lub geografii oraz informatyki i języka angielskiego

W tej klasie proponujemy Ci rozszerzony program nauczania z zakresu matematyki, informatyki, fizyki, geografii i języka angielskiego(oczywiście nie wszystkie na raz – trzy do wyboru) który sprawi, że Twoja wiedza stanie się rozleglejsza i głębsza. Zapewnimy Ci rozwój umiejętności  wyniesionych z poprzednich lat nauki z wykorzystaniem odpowiednio dobranych metod i środków informatycznych. Ucząc się w tej klasie będziesz mógł przygotować się do świadomego wyboru kierunku i zakresu dalszego kształcenia matematycznego lub informatycznego, mającego tak duży popyt na rynku pracy.

Na lekcjach informatyki poznasz proces tworzenia stron internetowych, opracowań multimedialnych oraz podstaw programowania. Nauczysz się sprawnego korzystania z usług sieci komputerowych i Internetu oraz będziesz mógł stać się współtwórcą zasobów portali edukacyjnych.

Swoje umiejętności oraz twórczą energię będziesz mógł ponadto spożytkować w kole informatycznym oraz działającej w chwilach wolnych od nauki kawiarence internetowej z dostępem do Internetu.

Zajęcia z rozszerzoną fizyką stworzone są z myślą o osobach, które w przyszłości mają zamiar studiować przedmioty ścisłe na uniwersytetach, politechnikach oraz na uczelniach technicznych (co jest obecnie na topie). Uczęszczając na zajęcia będziesz doskonale przygotowany do zdawania egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym. Wiedza z tego zakresu to tradycja, ale przede wszystkim przyszłość! Marzysz o studiach technicznych, a może po prostu chciałbyś rozwinąć swoje zainteresowania w kierunkach ścisłych, wybierz klasę o tym profilu.

 

Klasa humanistyczno – medialna z rozszerzonym programem języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie

Jeżeli interesujesz się szeroko rozumianą kulturą, ciekawią Cię zagadnienia związane z mową ojczystą i historią, intryguje Cię współczesne życie polityczne i społeczne, a także chcesz rozwijać swoje zainteresowania lingwistyczne w dziedzinie języków obcych, to wybór tej klasy jest właściwy.

Proponujemy Ci kształcenie na poziomie rozszerzonym (ze zwiększoną liczbą godzin) w zakresie  języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o kulturze oraz naukę nowożytnych języków obcych (język angielski, język rosyjski). Ponadto będziesz miał możliwość odkrywania tajników zajmujących Cię zagadnień na zajęciach pozalekcyjnych, takich jak szkolne kluby i koła zainteresowań (teatralne, dyskusyjne o regionie i jego kulturze, poetycko-recytatorskie, dziennikarskie, historyczne). Zapewnimy Ci możliwość korzystania z pomocy naukowych, księgozbioru w bibliotece szkolnej oraz Internetu. Oferta nauczania wzbogacona jest także o liczne wycieczki i wyjazdy poznawczo-turystyczne.

 

Klasa biologiczno – chemiczna z rozszerzonym programem biologii i chemii

W klasie biologiczno-chemicznej będziesz miał możliwość poznania tajemnic związanych z biologią człowieka i jego anatomią oraz higieną i edukacją zdrowotną, zwłaszcza w kierunku medycznym. Będziesz również odkrywał sekrety genetyki oraz inżynierii genetycznej. Nie tylko poznasz, ale i zrozumiesz budowę oraz funkcjonowanie własnego organizmu i jego miejsce w ekosystemach. Klasa ta proponuje Ci więc rozszerzony program nauczania w dziedzinie biologii i chemii. Rozwiązywanie w szerokim zakresie chemicznych zadań rachunkowych, udział w ćwiczeniach i doświadczeniach laboratoryjnych, a także poznanie praw biologicznych, chemicznych i fizycznych kierujących światem organizmów roślinnych i zwierzęcych z pewnością ułatwi Ci ubieganie się o dyplom wyższej uczelni o kierunku biologicznym, chemicznym lub pokrewnym.

Jeżeli więc cechuje Cię chęć odkrywania zasad wpływających na funkcjonowanie świata, poszerzanie wyniesionych z poprzednich lat nauki wiadomości, to bądź pewny, że wybór tej klasy będzie dla Ciebie najbardziej odpowiedni.

 

Klasa mundurowa z rozszerzonym programem geografii, języka angielskiego i wiedzy o społeczeństwie 

Jeżeli pragniesz rozwijać swoje zainteresowania sportem, teorią wojskowości i rekreacją a jednocześnie wszechstronnie pogłębiać wiedzę ze wszystkich przedmiotów zapraszamy Cię do tej klasy.

Zapewniamy nową pełnowymiarową salę gimnastyczną wyposażoną w sprzęt sportowy, zewnętrzne boiska o nawierzchni poliuretanowej.

Będziesz miał możliwość uczestniczenia w wyjazdach na pływalnię i na narty gdzie nauczysz się nowych umiejętności. Poznasz naszą Ojczyznę będąc uczestnikiem spływów kajakowych, rajdów rowerowych oraz pieszych wędrówek. Wszystkie przedmioty będą traktowane równorzędnie, co pozwoli Ci w pełni rozwijać swoją osobowość i zainteresowania.

 

Klasa psychologiczno – społeczna z rozszerzonym programem języka polskiego, języka angielskiego i biologii

W klasie tej będziesz miał możliwość poznania tajemnic związanych z biologią człowieka i jego anatomią oraz higieną i edukacją zdrowotną, zwłaszcza w kierunku psychologicznym. Nie tylko poznasz, ale i zrozumiesz budowę oraz funkcjonowanie własnego organizmu i jego miejsce w ekosystemach. Klasa ta proponuje Ci więc rozszerzony program nauczania w dziedzinie biologii. Udział w ćwiczeniach, doświadczeniach laboratoryjnych oraz udział w seminariach i warsztatach prowadzonych przez uczelnie medyczne, a także poznanie praw biologicznych kierujących światem organizmów roślinnych i zwierzęcych z pewnością ułatwi Ci ubieganie się o dyplom wyższej uczelni o kierunku biologicznym lub pokrewnym.

Jeżeli więc cechuje Cię chęć odkrywania zasad wpływających na funkcjonowanie świata, poszerzanie wyniesionych z poprzednich lat nauki wiadomości, to bądź pewny, że wybór tej klasy będzie dla Ciebie najbardziej odpowiedni.

 

***

 

Wykaz przedmiotów punktowanych w poszczególnych klasach:

Klasa

Grupa przedmiotów punktowanych

matematyczna

j. polski, matematyka, wyższa ocena z  j. obcego lub informatyki oraz wyższa ocena z geografii lub fizyki

psychologiczno – społeczna

j. polski, matematyka, biologia, wyższa ocena z  j. obcego

biologiczno – chemiczna

j. polski, matematyka, wyższa ocena z  j. obcego, wyższa ocena z chemii lub biologii

mundurowa

j. polski, matematyka, wyższa ocena z  j. obcego, geografia lub wiedza o społeczeństwa

humanistyczno – medialna

j. polski, matematyka, wyższa ocena z  j. obcego, wyższa ocena z historii lub wiedzy o społeczeństwie

 

Ważne terminy:

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do klas pierwszych czteroletnich liceów ogólnokształcących wraz z dokumentami

11 maja – 23 czerwca 2020 roku

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

26 czerwca – 30 czerwca 2020 roku

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

13 lipca 2020 roku

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

od 13 lipca – 20 lipca 2020 roku do godziny 15.00

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

21 lipca 2020 roku do godziny 14.00

 

Szczegóły rekrutacji:

http://zsnr3.pl/informacje/zasady-rekrutacji/

 

(ZS nr 3)