Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Urząd Miasta informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych zobowiązani zostali do złożenia do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia…

Reklamy

… o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim oraz do wniesienia na rachunek gminy opłaty za korzystanie z zezwoleń w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do dnia 31 stycznia, 31 maja, 30 września danego roku kalendarzowego.