Zgłoszenia w konkursie wiedzy o B.Prusie

Tylko przez kilka dni organizatorzy Międzyszkolnego Konkursu Polonistycznego pod hasłem „Życie i twórczość Bolesława Prusa” przyjmują deklaracje chętnych z powiatu hrubieszowskiego do udziału w tegorocznej jego edycji. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 maja, a zmagania konkursowe odbędą się pięć dni później.

Reklamy

Mogą w nich wziąć udział uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych. Szkolne reprezentacje mogą liczyć do 11 osób. Ich zadaniem będzie rozwiązanie testu, składającego się z 24 pytań oraz przygotowanie i prezentacja, scenki, plakatu bądź stroju ilustrującego epokę lub postać z utworów Bolesława Prusa. Będą one oceniane pod względem zgodności z epoką, atrakcyjności prezentacji i sposobu interpretacji.

W jury zasiądą przedstawiciele Stowarzyszenia Edukacyjnego „Razem”, Gimnazjum nr 1 i Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie.

Najlepsze drużyny otrzymają nagrody i upominki, ufundowane przez urząd miasta, starostwo powiatowe i stowarzyszenia „Razem”. 

Uroczyste podsumowanie konkursu, którego organizatorami są: stowarzyszenie „Razem” i burmistrz Hrubieszowa oraz Szkoła Podstawowa nr 1, odbędzie się 18 maja w SP 1.


Źródło: ias24.eu