Ziemia hrubieszowska w poezji i prozie

Hrubieszów

Reklamy

Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza do uczestnictwa w IX edycji konkursu recytatorskiego „Ziemia hrubieszowska w poezji i prozie”. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich oraz osoby dorosłe z Hrubieszowa.

„ZIEMIA HRUBIESZOWSKA W POEZJI I PROZIE”
IX EDYCJA KONKURSU RECYTATORSKIEGO

Chętne osoby deklarują swe uczestnictwo indywidualnie w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej ul. 3 Maja 7a, tel. 84 696 30 47 najpóźniej do dnia 15 X 2010 r.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE RÓWNIEŻ WSZYSTKICH DOROSŁYCH MIŁOŚNIKÓW POEZJI I RECYTACJI!

ORGANIZATORZY:
Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie przy współpracy Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie i wsparciu finansowym Burmistrza Miasta Hrubieszowa.

CELE KONKURSU:
Krzewienie idei regionalizmu, ukazanie historii i piękna „małej Ojczyzny”, stworzenie warunków do szerszego zaprezentowania poezji i prozy twórców związanych z Hrubieszowszczyzną oraz upamiętnienie 610 rocznicy nadania praw miejskich miastu Hrubieszów.

UCZESTNICY:
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich oraz osoby dorosłe z Hrubieszowa.

Recytatorzy prezentują się w następujących kategoriach:
A – uczniowie klas I-III szkół podstawowych;
B – uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych;
C – uczniowie gimnazjów;
D – uczniowie szkół średnich;
E – dorośli miłośnicy poezji i recytacji, którzy nie mogą być reprezentantami żadnej ze szkół.

REPERTUAR:
– kategorie A, B, C – dwa wiersze (łączny czas prezentacji do 5 min.);
– kategoria D, E – wiersz i fragment prozy (łączny czas prezentacji do 7 min.);

Uwaga!! Prezentowane utwory powinny być tematyką bądź osobą autora powiązane z regionem hrubieszowskim.

KRYTERIA OCENY:
Jury ocenia dobór repertuaru, jego wartości literackie, interpretację utworów, kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny.

PLAN ORGANIZACYJNY KONKURSU:
Uczestników kategorii A, B, C, D typują szkoły bądź instruktorzy, natomiast osoby dorosłe (kat. E) deklarują swe uczestnictwo indywidualnie, w siedzibie organizatora, najpóźniej do dnia 15 X 2010 r.

PROPONOWANE TERMINY PRZEGLĄDÓW:
– do 15 X 2010 r. każda jednostka organizacyjna (szkoła, koło zainteresowań itp.) może zgłosić maksymalnie pięciu recytatorów z poszczególnych kategorii wiekowych.

Etap miejski odbędzie się dnia 22 X 2010 r.
(w siedzibie Muzeum im. St. Staszica w Hrubieszowie, wg dostarczonego przez Organizatora Planu przesłuchań)

Zgłoszenia do finału miejskiego prosimy przesyłać do 15 X 2010 r. na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie
ul. 3 Maja 7 a

NAGRODY:

Zwycięzcy etapu miejskiego otrzymają dyplomy i nagrody ufundowane przy wsparciu Burmistrza Miasta Hrubieszowa.

Pytania związane z konkursem prosimy kierować do:

Jolanty Janiec
Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie
ul. 3 Maja 7 a
tel. 084 696 30 47