10 grudnia 2023

Ziemia Hrubieszowska w poezji i prozie

Poezja jest rodzajem muzyki, trzeba ją słyszeć, by móc o niej sądzić. Królowała ona w dniu 22 X 2010 r. w gościnnych murach Muzeum im. St. Staszica, gdzie odbywały się przesłuchania poszczególnych grup wiekowych w finale IX edycji Konkursu Recytatorskiego Ziemia Hrubieszowska w poezji i prozie.

Reklamy

i>Poezja –
Wzruszenie i powiew,
który w trzech kropkach
mieszka za przecinkiem

[Czesław Miłosz]

Reklamy

Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie zorganizowała w dniu 22 X 2010 r. finał IX edycji Konkursu Recytatorskiego Ziemia Hrubieszowska w poezji i prozie. Rodzima poezja i proza w mniejszym lub większym stopniu przyczynia się do budowy więzi z Hrubieszowszczyzną. Intencją organizatorów Konkursu jest ukazanie tradycji i piękna Ziemi Hrubieszowskiej, a celem – krzewienie idei regionalizmu, ukazanie historii oraz stworzenie warunków do szerszego zaprezentowania poezji i prozy twórców związanych z naszym regionem.

Poezja jest rodzajem muzyki, trzeba ją słyszeć, by móc o niej sądzić. Królowała ona w dniu 22 X 2010 r. w gościnnych murach Muzeum im. St. Staszica, gdzie odbywały się przesłuchania poszczególnych grup wiekowych, a o godz. 14:00 rozpoczął się finał i wręczenie nagród.

Nowością w tegorocznej IX edycji Konkursu był udział najmłodszej grypy uczniów klas I-III szkół podstawowych. Do Konkursu organizatorzy zaprosili również dorosłych, jednak z powodu braku chętnych, przesłuchania w tej kategorii nie mogły się odbyć. Jak zawsze głównym kryterium doboru utworów był związek autora, bądź treści utworów z Ziemią Hrubieszowską.

W ciągu IX edycji konkursu każdorazowo grono dzieci i młodzieży sięga po teksty rodzimych poetów. Wiele z nich opisuje piękno i „klimat” Ziemi Hrubieszowskiej. Uczestnicy dzięki poezji i prozie poznają tę ziemię, i przekładają teksty poetów na język własnej interpretacji oraz przeżyć. Rokrocznie Jury ma bardzo trudne zadanie, polegające na nagrodzeniu i wyróżnieniu tych osób, które potrafiły ich przekonać i „zaczarować”.

Uczestnicy Konkursu prezentowali się w następujących kategoriach:
A – uczniowie klas I-III szkół podstawowych
B – uczniowie klas IV–VI szkół podstawowych
C – uczniowie gimnazjów
D – uczniowie szkół średnich

W przesłuchaniach finałowych przed Jury zaprezentowało się 40 osób. Po wnikliwej analizie wszystkich prezentacji, Komisja Konkursowa postanowiła nagrodzić:

– w kategorii A
1. Kamilę Łopocką – SP nr 1 w Hrubieszowie
2. Patryka Kasztelana – SP nr 1 w Hrubieszowie
3. Izabelę Ciesielczuk – SP nr 3 w Hrubieszowie

– w kategorii B
1. Oliwię Wołyniec – SP nr 1 w Hrubieszowie
2. Małgorzatę Borkowską – SP nr 3 w Hrubieszowie
3. Aleksandrę Tlak – SP nr 3 w Hrubieszowie
wyróżnienie dla Aleksandry Ciesielczuk – SP nr 2 w Hrubieszowie

– w kategorii C
1. Barbarę Marut – Gimnazjum nr 3 w Hrubieszowie
2. Ewę Czarnecką – Gimnazjum przy ZS nr 2 w Hrubieszowie
3. Magdę Szkalej – Gimnazjum nr 3 w Hrubieszowie
wyróżnienie dla Kingi Panasiewicz – Gimnazjum przy ZS nr 2 w Hrubieszowie

– w kategorii D
wyróżnienie dla Joanny Mołodeckiej – ZS nr 2 w Hrubieszowie

Wszyscy laureaci otrzymali nagrody ufundowane przez Burmistrza Miasta Hrubieszowa, a uczestnicy pamiątkowe podziękowania za udział w konkursie.

Julio Cortazar w swej Grze w klasy napisał: Jedynie w snach, w poezji, w zabawie […] z rzadka pochylamy się nad tym, czym byliśmy ongi, zanim staliśmy się tym, czym ewentualnie teraz jesteśmy… – wszyscy recytatorzy IX edycji Konkursu Recytatorskiego Ziemia Hrubieszowska w poezji i prozie dali Jurorom i gościom zebranym na podsumowaniu okazję do zajrzenia w głąb siebie, refleksji, zadumy, nierzadko wzruszenia.

***

Jolanta Janiec
Kierownik Działu Udostępniania Zbiorów
MBP w Hrubieszowie