ZK Hrubieszów: Sprzątanie Świata

W dniu 19 września 2014 roku Zakład Karny w Hrubieszowie uczestniczył w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie świata”.

Reklamy

 

W akcję administrcja zakładu włączyła osadzonych odbywających karę w warunkach zakładu karnego typu półotwartego. Poza mury więzienne w tym dniu wyszło dziewięćdziesięciu skazanych pod opieką wychowawców działu penitencjarnego.

Jak co roku akcja poprzedzona została nawiązaniem kontaktu z Urzędem Miasta Hrubieszów skąd otrzymaliśmy worki na śmieci i rękawice robocze. Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem wśród skazanych.


Info: ZK Hrubieszów