Złodziej złodziejowi nierówny – rodzaje kradzieży

Chiński filozof, Konfucjusz głosił: Zróbcie wszystko, aby uczciwość opłacała się bardziej niż kradzież, a złodziejstwo zniknie. Niestety, złodziejstwo wciąż ma się dobrze, choć jest narażone na złe skutki, mimo tego, iż uczciwość nie zawsze się opłaca. Okazuje się jednak, iż kradzież kradzieży nierówna, a co za tym idzie nierówny złodziej złodziejowi. Oto przegląd rodzajów kradzieży oraz grożących za nie egzekucji prawnych.

Reklamy

 

Kradzież jako czyn zabroniony

Kradzież to, najprościej rzecz ujmując, czyn zabroniony. Po pierwsze kradzież stanowi grzech. W końcu jak głosi dekalog: po siódme – nie kradnij. Jeśli jednak na kogoś nie działają groźby tyczące się życia wiecznego, to może podziałają groźby tyczące się życia doczesnego. Bo po drugie kradzież stanowi przestępstwo, ewentualnie wykroczenie. Wystarczy przeczytać konkretne artykuły kodeksu karnego oraz kodeksu wykroczeń. Kradzież formułuje się w nich jako zabór cudzej rzeczy celem przywłaszczenia, a więc jako wyjęcie rzeczy spod władztwa innej osoby.

Kradzież

Kradzież to zabór cudzej rzeczy w celu przywłaszczenia. Traktuje o niej artykuł 278 kodeksu karnego oraz artykuł 119 kodeksu wykroczeń. W przypadku wykroczenia kradzieży grozi kara grzywny, aresztu lub pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat. W przypadku przestępstwa kradzieży grozi od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności.

Kradzież z włamaniem

Kradzież z włamaniem to zabór cudzej rzeczy w celu przywłaszczenia przy jednoczesnym złamaniu zabezpieczeń strzegących tej rzeczy. Traktuje o niej artykuł 279 kodeksu karnego. Kradzież z włamaniem zawsze traktuje się jako przestępstwo. W przypadku przestępstwa kradzieży z włamaniem grozi kara pozbawienia wolności od jednego roku do dziesięciu lat.

Przywłaszczenie

Przywłaszczenie to zabór cudzej rzeczy w celu przywłaszczenia przy legalnym zdobyciu tej rzeczy, ale nielegalnym jej zatrzymaniu, na przykład podczas znalezienia. Traktuje o nim artykuł 284 kodeksu karnego oraz artykuł 119 kodeksu wykroczeń. W przypadku wykroczenia przywłaszczenia grozi kara grzywny, aresztu lub ograniczenia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat. W przypadku przestępstwa przywłaszczenia grozi kara od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności.

Kradzież rozbójnicza

Kradzież rozbójnicza to zabór cudzej przeczy w celu przywłaszczenia przy jednoczesnym użyciu przemocy lub grożenia użycia przemocy wobec prawowitego właściciela rzeczy. Kradzież rozbójniczą zawsze traktuje się jako przestępstwo. W przypadku przestępstwa kradzieży rozbójniczej grozi kata od jednego roku do dziesięciu lat pozbawienia wolności.

Postępowanie karne wobec złodzieja

Choć prokurator każdego złodzieja oskarży o kradzież, to finalnie sędzia w wyniku procesu ustala wyrok. Wyrok ten nie musi, ale może zostać zaostrzony lub złagodzony, a niekiedy zupełnie zawieszony. Otóż z jednej strony obowiązuje prawo, a więc kodeks karny i kodeks wykroczeń, ale z drugiej strony występują wszelkie inne okoliczności, które należy koniecznie wziąć pod uwagę. Proces w końcu odbywa się nie tylko po to, aby stwierdzić winę, lecz również po to, aby poznać okoliczności konkretnego czynu.

 Źródło: Kancelaria Adwokacka z Wrocławia.

 

fot. mat. sponsora