Zmarł profesor Zygmunt Drewnik

Hrubieszów W wieku 79 lat zmarł w poniedziałek, 18 maja 2009 r. „Człowiek – Orkiestra” profesor Zygmunt Drewnik. Wyprowadzenie zwłok z prosektorium w środę 20 V 2009 r. od godz. 13.30, Msza św. odbędzie się w kościele św. Mikołaja w Hrubieszowie od godz. 14.00.

Reklamy

***

Profesor Zygmunt Drewnik

O profesorze, szczególnie geografii w „Staszicu” p. Zygmuncie Drewniku można pisać i pisać, ponieważ sam działał i napisał wiele. Harcmistrz, turysta, organizator oraz kierownik i komendant wycieczek i obozów, społecznik oraz kronikarz na rzecz szkoły, miasta i Ziemi Hrubieszowskiej, organizował juwenalia i żakinady, akademie i imprezy okolicznościowe, konkursy, rajdy piesze, wytyczał szlaki turystyczne, utworzył pracownię geograficzną, zainicjował muzeum szkolne, jego dziełem był festiwal piosenki Harcerskiej i Partyzanckiej.

Wychował wielu laureatów centralnych konkursów geograficznych. Działał również w OHP, LOK, PTTK, PCK. Członek zarządu, skarbnik i sekretarz TRH, prowadził kronikę towarzystwa. Wiele lat opiekował się Młodzieżowym kołem TRH, działającym przy jego LO. Organizował wystawy oraz odczyty i prelekcje o tematyce krajoznawczej. Przecinał wstęgę hali na stadionie.

Nie opuszczał żadnej uroczystości poświęconej miastu, ziemi hrubieszowskiej, ludzi czy wydarzeń jakie na niej się wydarzyły. Gościł w wielu szkołach i wspaniale opowiadał o pięknej „Małej Ojczyźnie”.

W 1997 roku wydał książkę „Z Hrubieszowa nad Huczwą. Szkice hrubieszowskie”. Publikował na łamach Biuletynu TRH, w prasie regionalnej i różnych stronach internetowych.

W młodości również siatkarz, w latach sześćdziesiątych XX wieku trenował drużynę, był jej kierownikiem i grał w lidze TKKF. Jeszcze teraz korzystał często z roweru. Jeżeli trafił na wiadomości ze świata sportu dostarczał mi je, które wykorzystywałem w swoich publikacjach lub wykorzystam, za co jeszcze raz serdecznie dziękuję.

***

Otrzymał dziesiątki albo i setki przeróżnych nagród, odznaczeń, dyplomów czy wyróżnień, m.in.:
– Nagroda im. dra Zygmunta Klukowskiego
– Złoty Krzyż Zasługi
– Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
– Medal za obronność kraju
– Krzyż za Zasługi dla ZHP
– Nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania
– Nagrodę Ministra Administracji, Gospodarki i Ochrony Środowiska
– Odznakę Zasłużony Działacz LOK
– Honorową Odznakę TKKF
– Nagroda Kuratora Oświaty i Wychowania
– Otrzymał tytuł profesora szkoły średniej
– itd.

Ostatnio z p. Zygmuntem spotkałem się na sympozjum poety Bolesława Leśmiana i byłem zaskoczony, że tym razem pan Drewnik nie zabrał głosu, być może już czuł się gorzej, bo wiedzę na temat poety na pewno posiadał. Niestety następne uroczystości już będą bez tej znanej, wielce cenionej osoby, już nie usłyszymy dalszych Jego wspaniałych opowieści, wysokiej klasy komentarzy.

Jak piszę ten tekst, za oknem jest, szaro, deszczowo, ponuro, to z takim smutkiem i żalem żegna Hrubieszów swojego piewcę, pokłońmy się i my, oddając Mu cześć za jego tytaniczną pracę i zapamiętajmy na … zawsze !!!

Opracował – mak

Na zdjęciu – Profesor Zygmunt Drewnik z 8 V 2009 r. podczas leśmianowskich uroczystości.

Hrubieszow LubieHrubie 2009