Zmiana ordynatora

HrubieszówZamość

Reklamy

Poniżej list posła Zawiślaka do Marszałka Województwa Lubelskiego dotyczący sytuacji Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Zamościu. O tyle jest to dla nas sprawa godna zainteresowania, że dotyczy zawirowań na najbliższym nam oddziale kardiochirurgii.

i>Szanowny Pan
Krzysztof Grabczuk
Marszałek Województwa Lubelskiego

Szanowny Panie Marszałku

W związku z faktem zgłaszanego mi stale społecznego zainteresowania stanem służby zdrowia na terenie Lubelszczyzny zwracam się do Pana Marszałka z prośbą o szczególne zainteresowanie się sytuacją panującą w – podległym Zarządowi Sejmiku Województwa Lubelskiego – Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Zamościu.

W ostatnim czasie otrzymuję liczne opinie mieszkańców nie akceptujących m.in. niezrozumiałych dla nich ruchów kadrowych w tej jednostce organizacyjnej. Według zainteresowanych w ciągu ostatnich kilku lat z pracy w w/w szpitalu odeszło kilku znakomitych fachowców w tym z oddziału neurologii, chirurgii. Proces ten niestety trwa nadal. W ostatnim czasie rozwiązaniu uległ stosunek pracy z dr. Tadeuszem Gburkiem, cenionym specjalistą, twórcą renomy zamojskiej kardiochirurgii. Dr Gburek odchodzi z pracy w mało zrozumiałych dla zainteresowanych okolicznościach. Oto bowiem komisja konkursowa, powołana przez Dyrektora Andrzeja Mielcarka, której zadaniem był wybór nowego Ordynatora oddziału kardiochirurgii, wskazała ucznia dr Gburka, lekarza o zdecydowanie mniejszym doświadczeniu zawodowym. Wybór dokonany przez komisję stał się ogromnym zaskoczeniem dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców Zamojszczyzny, tym bardziej, że były Ordynator nie otrzymał innej oferty pracy na oddziale.

Przed kilkoma dniami wpłynął do mnie odnoszący się do tej sprawy pisemny społeczny protest, wraz z załączonymi listami poparcia dla dr Gburka, pod którymi podpisało się blisko tysiąc osób. W proteście, oprócz wyrazów dezaprobaty wobec rozstrzygnięcia komisji konkursowej i polityki kadrowej Dyrektora Mielcarka, przywołane są ponadto fakty, które budzą moje poważne zaniepokojenie. Zdaniem autorów pisma, którego kopię przekazuję Panu Marszałkowi wraz z w/w listami poparcia, przed kilkoma dniami przewieziono z Zamościa do Lublina pacjentkę, albowiem zatrudniona obecnie w Zamościu młoda kadra lekarska na kardiochirurgii nie jest w stanie zoperować pękniętego tętniaka aorty – operacji dość standardowej na oddziałach kardiochirurgicznych w Polsce. Pacjentkę przewieziono do Lublina i tym samym narażono ją na groźne dla jej stanu zdrowotnego niewygody podróży oraz niedopuszczalne odwleczenie operacji zwiększające ryzyko zgonu.

Jeżeli powyższe zdarzenie faktycznie miało miejsce – a póki co nie mam podstaw, by twierdzić inaczej – to niestety można uznać, iż jest ono efektem prowadzenia błędnej polityki kadrowej w omawianym szpitalu. W związku z powyższym, mając na uwadze dobro i zdrowie pacjentów omawianego oddziału kardiochirurgii, pochodzących z terenu Zamojszczyzny i innych regionów kraju, uprzejmie proszę Pana Marszałka o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy może Pan, jako organ prowadzący dla Szpitala im. Jana Pawła II w Zamościu potwierdzić fakt śmierci pacjentki, przywoływany w załączonym piśmie?

2. Czy zna Pan, jako organ prowadzący dla Szpitala im. Jana Pawła II w Zamościu, pisemne uzasadnienie komisji konkursowej pozytywnie opiniujące dokonanie tak nieoczekiwanego wyboru Ordynatora zamojskiego oddziału kardiochirurgii i czy może mi je Pan przedstawić?

3. Czy wedle Pana wiedzy, jako organu prowadzącego dla Szpitala im. Jana Pawła II w Zamościu, dr Gburek, po podpisaniu umowy przez nowego Ordynatora kardiochirurgii otrzyma propozycję zatrudnienia go na tym oddziale na innym stanowisku co w efekcie zabezpieczyłoby możliwość wykonywania skomplikowanych operacji na otwartym sercu w Zamościu?

Uprzejmie proszę Pana Marszałka o ustosunkowanie się do treści niniejszego pisma i udzielenie odpowiedzi na powyższe pytania w ustawowym terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma.

Z poważaniem
Sławomir Zawiślak

info
Biuro Poselskie
Posła na Sejm RP
Sławomira Zawiślaka

zobacz list protestacyjny »

Hrubieszow LubieHrubie 2009