Znajdź 150 osób, które cię poprą i weż udział w debacie o stanie Powiatu Hrubieszowskiego

Zarząd Powiatu zaprasza do debaty nad Raportem o stanie Powiatu Hrubieszowskiego.

Reklamy

 

Zarząd Powiatu Hrubieszowskiego, co roku do 31 maja przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie powiatu. Powyższy termin w roku 2020 uległ  przedłużeniu o 60 dni w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego.

Rada Powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

W debacie nad raportem o stanie powiatu mogą zabrać głos mieszkańcy. Osoba, która chciałaby zabrać głos w debacie, składa do przewodniczącego Rady Powiatu pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 mieszkańców powiatu.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie powiatu. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

 

Zgłoszenie do zabrania głosu w debacie oraz klauzula informacyjna do pobrania:

Debata-nad-raportem-o-stanie-powiatu-hrubieszowskiego.docx [16 kb]

Klauzula-informacyjna.docx [17 kb]

 

źródło: Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie