Znasz-li ten kraj – konkurs internetowy Powiatowej Biblioteki Publicznej w Hrubieszowie

Powiatowa Biblioteka Publiczna im. prof. Wiktora Zina w Hrubieszowie ogłasza konkurs internetowy „Znasz-li ten kraj”.

Reklamy

Celem konkursu jest przybliżenie Internautom dziedzictwa kulturowego powiatu hrubieszowskiego, rozwijanie zainteresowań powiatem, kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej i związków z „małą ojczyzną” oraz propagowanie walorów turystycznych Ziemi Hrubieszowskiej. Przedmiotem konkursu są fotografie zamieszczone w albumie „Zwykłe – Niezwykłe Ziemi Hrubieszowskiej”wydanym przez Organizatora w 2011 r.


Konkurs rozpoczyna się 30.01.2012 r., trwać będzie przez kolejnych 14 tygodni.


Z początkiem każdego tygodnia na stronach internetowych Powiatowej Biblioteki Publicznej w Hrubieszowie oraz portalu internetowego „ Lubiehrubie” ukazywać będzie się kolejna fotografia, pochodząca z albumu wraz z pytaniem, co przedstawia dane zdjęcie i gdzie znajduje się sfotografowany obiekt (miejscowość).


Termin rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyników: maj 2012 r. podczas Tygodnia Bibliotek.


Organizator przewiduje bardzo atrakcyjne nagrody!!!!!

 

Zapraszamy do udziału!!!

 

Szczegółowe informacje w regulaminie konkursu, zamieszczonym na stronie biblioteki: www.pbphrubieszow.pl

 
Pierwsze zdjęcie, autorstwa Piotra Sakowskiego, w albumie „Zwykłe-Niezwykłe Ziemi Hrubieszowskiej” znajduje się na stronie 158.

Pytanie:
Co przedstawia dane zdjęcie i gdzie znajduje się sfotografowany obiekt (miejscowość)?

 
Na odpowiedzi czekamy do dnia 03.02.2012 r.(włącznie) pod adresem e-mail: pbphrub@wp.pl
 
lub
 
Powiatowa Biblioteka Publiczna im. prof. Wiktora Zina
ul. 3-go Maja 11
22-500 Hrubieszów

Szczegóły…
http://pbphrubieszow.pl/?p=1811#more-1811