ZS nr 1: Awans do etapu centralnego Ogólnopolskiego Konkursu „Zapobiegajmy Pożarom”

Uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Zapobiegajmy Pożarom”, który zorganizował Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej i Zarządy Oddziałów Związku przy współpracy innych instytucji.

Reklamy


13 lutego br. w biurze Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie odbyły się eliminacje wojewódzkie konkursu, poprzedzone eliminacjami powiatowymi. Oceniająca prace kapituła konkursowa brała pod uwagę m.in. sposób i formę ujęcia tematu. Do konkursu zgłoszono 211 prac, z czego wyróżniono 30.

Z grupy wiekowej „szkoły ponadgimnazjalne”, do etapu centralnego zakwalifikowało się 5 uczestników, w tym 4 uczniów naszej szkoły. Są to: Kamil Spryszak – kl. Ic, Kornelia Pawłasek- kl. IIe, Magdalena Konopka – kl. IITb, Kamil Gruszczyński kl. – IIIb.

23 kwietnia 2015 r. w siedzibie OW ZOSP  w Lublinie, podczas  uroczystego podsumowania konkursuwręczono laureatomcenne nagrody. Każdy z finalistów otrzymał tablet, dyplom i inne gadżety. Raz jeszcze gratulujemy naszym uczniom sukcesu.Józef Dyniec