ZS nr 1: Gimnazjalisto! Zapraszamy do nas!

Do wyboru masz 3 typy szkół – Technikum, Szkoła branżowa I stopnia o 3-letnim cyklu kształcenia i Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – w tym – ponad 12 różnych zawodów.

Reklamy

 

Zdając egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe masz szansę na pracę w wybranym zawodzie na krajowym i europejskich rynkach pracy.

Wybierając nasze Technikum otrzymujesz 2w1, zdobywasz konkretny zawód, możesz także przystąpić do egzaminu maturalnego, który pozwoli Ci kontynuować naukę na studiach.

Już kolejny rok nasza szkoła organizuje wyjazdy na zagraniczne praktyki, które cieszą się ogromną popularnością.

Wiele akcji, konkursów, wycieczek, spotkań z ciekawymi ludźmi to wynik dużego zaangażowania pracujących tu nauczycieli, którzy rozwijają wiedzę, umiejętności i zainteresowania młodzieży.

 

***

 

W roku szkolnym 2018/2019 Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie oferuje kształcenie w następujących typach szkół ponadgimnazjalnych:

 

1. Technikum

Zawód:

 • technik informatyk
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik mechanik
 • technik pojazdów samochodowych
 • technik handlowiec
 • kelner

2. Szkoła branżowa I stopnia o 3-letnim cyklu kształcenia, kształcąca w zawodach:

 • mechanik pojazdów samochodowych
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • kucharz
 • cukiernik
 • elektryk
 • klasa wielozawodowa
 • ślusarz

 

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

 

Zespół ds. Promocji Szkoły

www.zs1hrubieszow.pl


fot. ZS nr 1