ZS nr 1: Kim jest wolontariusz?

5 i 9 grudnia 2014 roku młodzież Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie obchodziła Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Gościem spotkania była pani Zuzanna Korycka – kierownik Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża w Hrubieszowie,

Reklamy


Pani Zuzanna przybliżyła młodzieży ideę wolontariatu, postawę wolontariusza, wskazała obszary działania, jednocześnie inspirując młodych ludzi do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym. Spotkanie to było okazją do zwrócenia uwagi młodzieży na problemy i zagrożenia ludzi zwłaszcza w okresie świąt Bożego Narodzenia. Prosiła uczestników na otwieranie swojego serca na potrzeby innych ludzi słabszych, mniej zaradnych, często funkcjonujących w naszym bliskim otoczeniu. Spotkanie z panią kierownik było okazją do przeprowadzenia warsztatów oraz wręczenia podziękowań dla wolontariuszy za przygotowanie i udział w akcjach charytatywnych na terenie miasta.

Wolontariat uczy młodych ludzi obowiązkowości i odpowiedzialności, rozwija w nich potrzebę kreatywnego myślenia. Działalność ta pozwala na identyfikację z grupą, pracę z ludźmi, konfrontowania własnej postawy z postawami innych. Poprzez pracę na rzecz potrzebujących młodzież odkrywa własną wartość, czuje się akceptowana, traktowana poważnie. Praca na rzecz innych jest doskonałą alternatywą dla nudy, daje młodym możliwość robienia czegoś ważnego i wartościowego. 

 

 

Monika Jabłońska

HP 3-12 w Chełmie