ZS nr 1: Konkurs dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Chcesz sprawdzić swoją wiedzę dotyczącą języka polskiego, a dodatkowo wygrać nagrody? Zapraszamy do udziału w Internetowym Konkursie JĘZYK POLSKI NIE JEST NUDNY!

Reklamy


REGULAMIN

Internetowego Konkursu

Reklamy

JĘZYK POLSKI NIE JEST NUDNY!

 

1. Cele konkursu

Głównym celem konkursu jest propagowanie wiedzy o literaturze, języku polskim oraz promocja  Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie.

Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z naszego regionu.

 

2. Zasady konkursu

Konkurs organizowany jest przez nauczycieli języka polskiego z Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie. Będzie trwał od 10 maja do 20 czerwca 2014 roku

Na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie www.zs1hrubieszow.pl oraz Facebooku Zespół Szkół Jedynka Hrubieszów, a także portalu LubieHrubie zostaną opublikowane kolejno 3 zestawy pytań.

Uczestnicy konkursu przesyłają swoje odpowiedzi na adres mailowy: jezykpolskiz1@interia.pl  wraz ze swoimi danymi (imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania, telefon).

Odpowiedzi przyjmowane są  przez 5 kolejnych dni od momentu opublikowania zestawu pytań. Dołączyć do konkursu można w dowolnym momencie.

Pytania będą publikowane w następujących terminach: 10, 17 i 24 maja.

Za każdą prawidłową odpowiedź uczestnik otrzymuje jeden punkt. Nie udzielenie odpowiedzi lub błędna  odpowiedź nie dyskwalifikuje uczestnika konkursu.

W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów organizatorzy przeprowadzą dogrywkę pomiędzy finalistami, która odbędzie się drogą mailową.

Prawidłowe odpowiedzi zostaną opublikowane po zakończeniu konkursu.

Organizator przyzna 3 nagrody rzeczowe uczestnikom z największą liczbą punktów.

Ich wręczenie odbędzie się w dniu wyznaczonym przez organizatora, nie później niż 20 czerwca. Zwycięzcy zostaną poinformowani o terminie drogą e-mail lub telefonicznie.

 

3. Postanowienia końcowe

Zgłoszenie do konkursu oznacza zgodę na publikację pracy oraz podstawowych danych uczestnika wraz z jego wizerunkiem. Wszelkie sporne kwestie będą rozstrzygane wyłącznie przez organizatorów.

Przystąpienie uczestnika do konkursu oznacza  akceptację niniejszego regulaminu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail: jezykpolskiz1@interia.pl

Uwaga! W przypadku niewielkiej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegają, że konkurs może zostać odwołany lub może zmienić się jego forma i przebieg.

 

www.zs1hrubieszow.pl