ZS nr 1: Nowy rok szkolny 2015/2016 czas zacząć

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 mamy już za sobą. Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie – Pan Andrzej Szkudziński – szczególnie serdecznie powitał uczniów klas pierwszych, którzy na pewno dzięki pomocy nowych wychowawców szybko zaaklimatyzują się w naszej szkole.

Reklamy

 

Były też życzenia od przewodniczącego Rady Rodziców – Pana Mirosława Daniluka – oraz wicedyrektorów szkoły i kierownictwa warsztatów. W uroczystościach szkolnych brał udział także Poczet Sztandarowy.

Ten rok szkolny ogłoszony został przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Rokiem Otwartej Szkoły, czyli „szkoły, która nie zamyka się na kulturę, sztukę, sport, środowiska lokalne, która potrafi korzystać z tego, co ją otacza”.

Jak co roku, podczas uroczystości szkolnych zaśpiewano hymn państwowy. Społeczność szkolna mogła też wysłuchać nagrania „Szkoła zawodowa – przyszłość gotowa” piosenki wykonanej przez Krzysztofa Dumę – ucznia z Lublina, która zdobyła I miejsce w konkursie „Szkoła zawodowa – mój wybór” zorganizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach Roku Szkoły Zawodowców.

https://www.youtube.com/watch?v=48thyfre8uM&feature=youtu.be

Można było też z bliska przyjrzeć się wspaniałym autom retro, które od podstaw powstały w warsztacie Panów: Marka i Jerzego Koszałków. Warto dodać, że Pan Jerzy jest absolwentem naszej szkoły. Jako nauczyciele wierzymy, że wybraliście dobrą szkołę, w której oprócz wykształcenia i zawodu, zdobędziecie także przyjaciół.

 

***

 

Przypominamy, że obecnie Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie proponuje bezpłatną naukę w trzech różnych typach szkół:

– Zasadniczej Szkole Zawodowej

– Technikum

– Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych

Odwiedź naszą stronę: www.zs1hrubieszow.pl

Facebook: Zespół Szkół Jedynka Hrubieszów

Zespół Szkół nr 1
ul. Zamojska 18A
22-500 Hrubieszów
telefon/fax: (84) 696-33-38

 

 

zs1hrubieszow.pl / db