ZS nr 1: O niełatwej, ale ważnej pracy strażaka…

6 czerwca 2018 r. gościliśmy w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie przedstawicieli miejscowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej: st. kpt. Piotra Bartko, st. asp Damiana Lemińskiego, mł. ogn. Marcina Hawryluka.

Reklamy

 

Pan Piotr przeprowadził pogadankę z uczniami klas: Ib, IIa, Ita, Itb, Itc, Itd i IItd na temat budowy i zasady działania przenośnych i przewoźnych gaśnic oraz stacjonarnych hydrantów. Omówił poszczególne typy gaśnic oraz ich oznaczenia, a także zasadę posługiwania się nimi. Następnie przedstawił sposób oznaczania dróg ewakuacyjnych, działanie oświetlenia awaryjnego oraz sposób oddymiania klatek schodowych.

Nasz gość zapoznał również młodzież z pracą dyżurnego, pracującego na stanowisku dowodzenia i jego współpracę z innymi służbami oraz procedurę przyjmowania zgłoszeń. Następnie omówił zagrożenia, jakie występują w okresie letnim i zimowym nad rzekami i zbiornikami wodnymi.           

Panowie Damian i Marcin przyjechali samochodem Nissan „Navara” i przeciągnęli przyczepkę, a na niej ratowniczą łódź motorową. Przedstawili dane charakterystyczne tej łodzi oraz zapoznali z jej wyposażeniem: skafandrami, kamizelkami ratowniczymi i asekuracyjnymi, kolcami i śrubą lodową, a także zestawem wodnika ABC.

Na zakończenie prelegenci życzyli uczniom bezpiecznych i udanych wakacji. Zachęcali także zgromadzoną młodzież, aby w niedalekiej przyszłości związali się zawodowo z Państwową Strażą Pożarną.

 

Józef Dyniec

fot. ZS nr 1