ZS nr 1: O rynku pracy i dotacjach na własny biznes

Pod koniec marca i na początku kwietnia 2019 r. uczniowie klas maturalnych hrubieszowskiego Zespołu Szkół nr 1 wzięli udział w spotkaniach z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Hrubieszowie.

Reklamy

 

W ramach realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego odbyły się prelekcje na temat lokalnego rynku pracy, aktywnego zwalczania bezrobocia oraz zakładania działalności gospodarczej przy wsparciu ze środków dotacji celowej.

Młodzież została poinformowana o prawach i obowiązkach osoby bezrobotnej, poznała zasady rejestracji oraz wybrane usługi i instrumenty Urzędu Pracy. 

Duże zainteresowanie młodzieży wzbudziło oferowane przez Urząd Pracy wsparcie dla osób przed 30 r. życia w postaci bonów.

Niezwykle ciekawa prelekcja wzbudziła żywe zainteresowanie młodzieży. Panie – Magdalena Załuska i Renata Koralewska, udzieliły wyczerpujących odpowiedzi na liczne pytania uczestników. Obecni na spotkaniu maturzyści już dziś wiedzą, jak ubiegać się o kursy, szkolenia, staże, pożyczki, stypendium oraz środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej.

Serdecznie dziękujemy za przekazaną wiedzę na temat rynku pracy.

 

Monika Jabłońska

fot. ZS nr 1