ZS nr 1: Spójrz na nas z innej strony

Krążą słuchy… Wiele razy spotkaliśmy się z opinią innych, że nasza szkoła – Zespół Szkół nr 1 – jest postawiona szczebel niżej niż inne szkoły w Hrubieszowie. Czy jest to fakt, czy krzywdzący stereotyp? Sądzimy, że to drugie, ponieważ w szkole dzieje się naprawdę wiele.

Reklamy

Krążą słuchy…

Wiele razy spotkaliśmy się z opinią innych, że nasza szkoła – Zespół Szkół nr 1 – jest postawiona szczebel niżej niż inne szkoły w Hrubieszowie. Czy jest to fakt, czy krzywdzący stereotyp? Sądzimy, że to drugie, ponieważ w szkole dzieje się naprawdę wiele.

 

Wolontariat górą

Przykładem może być choćby wolontariat. Zespół Szkół nr 1 angażuje się w wiele akcji charytatywnych. Jedna z kilku inicjatyw, którą podjęła szkoła, jest organizacja akcji „Wokół Wielkanocnej Nadziei”. Akcja doczekała się swojej 10 edycji w naszej szkole, a polega na organizowaniu kiermaszu, na którym są sprzedawane pisanki, palmy, stroiki i kartki świąteczne związane z Wielkanocą, zaś dochód ze sprzedanych artykułów jest przeznaczany na paczki żywnościowe dla najbiedniejszych rodziny z Hrubieszowa i okolic. Żadne słowa nie są w stanie opisać radości na twarzach rodzin, które otrzymały podarki od szkolnego wolontariatu.

Wolontariusze udzielali się również przy „Ogólnopolskim Trójboju Siłowym Olimpiada Specjalna”. Przez 3 dni pomagali trenerom drużyn opiekować się zawodnikami. My sami wzięliśmy w tym udział i musimy przyznać, że to było jedno z bardziej ciekawych przeżyć jakie mieliśmy do tej pory. Razem z uczestnikami poznawaliśmy się, spędzaliśmy czas i  kruszyliśmy lody niepewności, jaka była między nami. Niewyobrażalna była radość wolontariuszy, kiedy ich podopieczni stawali na podium, a ich uśmiech był najlepszą zapłatą za naszą działalność.

Szkoła wspiera również Hospicjum Santa Galla w Łabuniach sprzedając długopisy, zeszyty czy zbierając nakrętki. Współpracuje również z Oddziałem Rejonowym PCK przy organizacji kwest ulicznych takich jak: „Wyprawka dla Żaka” czy „Czerwonokrzyska gwiazdka”. Ponadto organizowany jest Szkolny Dzień Życzliwości pod hasłem „Życzliwości nigdy dosyć…”. Celem akcji jest promocja serdeczności, kultury osobistej i prawidłowych postaw zachowania wśród młodzieży.

 

Szlachetna pomoc

Nie można też zapomnieć o współpracy ze Stowarzyszeniem Wiosna przy udziale w ogólnopolskiej akcji „Szlachetna Paczka”. Celem wolontariuszy jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego z potrzebującymi rodzinami, który ma na celu sprawdzenie, czego dane rodziny najbardziej potrzebują, a następnie, przy pomocy darczyńców, zrealizowanie tych potrzeb. Finał akcji jest, można powiedzieć, magiczny, kiedy wszędzie czuć nastrój świąt, a wszyscy z wielką radością dają i otrzymują paczki. Radość na twarzach rodzin, które otrzymały paczki jest czymś nie do opisania i daje niezwykle wielką satysfakcję.

 

Wycieczki i pielgrzymka

W naszej szkole organizowane są również wycieczki, w czasie których powstają nowe sytuacje i momenty, które powodują emocjonalne przeżycia i budzą żywe zainteresowania. Wycieczka stwarza liczne okazje do poznania rzeczy nieznanych oraz pozwala na konfrontacje wiedzy z otaczając rzeczywistością, eliminując nauczanie werbalne.

Jak co roku, młodzież naszej szkoły uczestniczyła w modlitwie u Tronu Czarnej Madonny. Podczas tego wyjazdu mieli czas, aby zobaczyć Kraków wraz z jego zabytkami m.in. Wawel – tam przewodniczka przekazała uczestnikom wiadomości dotyczące licznych sarkofagów. Na rynku krakowskim podziwiali kościół Mariacki. Kolejnym punktem programu był przyjazd do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie – Łagiewnikach. W tej świątyni spotkali się z siostrą ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Bożego. Zakonnica przedstawiła im różne świadectwa osób, które w swoim życiu odnalazły miłosiernego Boga. Po wyjściu z kościoła przeszli do szczególnego miejsca, w którym znajdują się relikwie św. Siostry Faustyny Kowalskiej – „sekretarki” Bożego miłosierdzia. Kolejnym przykładem integracji młodzieży jest wycieczka dydaktyczno-krajoznawcza w Bieszczady, w której udział wzięło 45 uczniów z naszej szkoły. Wyjechali 2 października o godzinie 6:00 i trasą Tomaszów – Przemyśl – Rzeszów dojechali do Sanoka. Tu zwiedzili Hutę Szkła „Justyna”, gdzie produkowane są dmuchane, ręcznie formowane i prasowane wyroby z kolorowego i bezbarwnego szkła sodowego.

 

Lubimy gości

W Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie organizowane są również spotkania tematyczne w których biorą udział zapraszane przez wychowawców ciekawe osoby, specjaliści z danej dziedziny, którzy opowiadają o swojej pasji, pracy.  W październiku uczestniczyliśmy w warsztatach fotograficznych, przeprowadzonych przez Marka Rysia – artystę, fotografa, prezesa Towarzystwa Fotograficznego Ziemi Hrubieszowskiej. Po części teoretycznej ruszyliśmy w plener. Jako, że mamy piękną jesień, wybraliśmy się do pobliskiego lasu. Wspólne wyjście było idealnym przykładem integracji młodzieży. Nasza szkoła organizuje też różnorodne konkursy.

 

Podsumowanie

Nie zgadzamy się z opinią, że nasza szkoła jest gorsza od innych. Wręcz przeciwnie – żadna szkoła nie udziela się w tak szerokim zakresie jak my:-)

Pamiętajmy: „Nie możemy robić wielkich rzeczy, ale małe z wielką radością”.

 


Angelika Jeleń, Patryk Oleszczuk

uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie

„Skafander. Bezpłatna Gazeta Akademicka” 2013, nr 13 (50), s. 6