ZS nr 1: Straż Graniczna w szkole

14 maja 2015 r. funkcjonariusze Straży Granicznej w Hrubieszowie uczestniczyli w lekcji języka angielskiego w Zespole Szkół nr 1.

Reklamy

 

14 maja 2015 r. funkcjonariusze Straży Granicznej w Hrubieszowie – plutonowy – p. Joanna Kozak oraz kapral – p. Michał Prus uczestniczyli w lekcji języka angielskiego nt. Praca – zawody i związane z nimi czynności. Lekcja została poprowadzona przez Annę Olko w kl. III Td, gościnnie wzięli w niej udział  również wybrani uczniowie z klas: I Td, II Td i II Tb. 

Funkcjonariusze jako przedstawiciele jednego z najbardziej popularnych zawodów w naszym regionie, w języku angielskim opowiedzieli o swojej pracy.

Celem lekcji było rozwijanie umiejętności komunikowania się – uzyskiwania informacji na temat zawodu funkcjonariusza SG.  Pytania, które młodzież zadawała w języku angielskim dotyczyły specyfiki zawodu, wykonywanych zadań oraz warunków otrzymania tego typu pracy.

Młodzież dowiedziała się również z jakimi przestępstwami mają do czynienia funkcjonariusze SG, w jakim wieku są zazwyczaj ludzie naruszający prawo, jakie otrzymują kary i w jaki sposób tłumaczą swoje zachowania.

Uczniowie pytali także o przydatność znajomości języka angielskiego w służbie. Dzięki uczestnictwu naszych gości w lekcji, młodzież poszerzyła zakres słownictwa związanego ze służbą mundurową, rozwinęła  wiedzę na temat przestępstw granicznych i ich konsekwencji oraz nabyła umiejętność wyrażania opinii na temat zawodu funkcjonariusza SG.

 

Anna Olko