ZS nr 1: Szkolne obchody Światowego Dnia Zapobiegania AIDS

7 grudnia 2016r. w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie odbyły się XIV Szkolne Obchody Światowego Dnia Zapobiegania AIDS. Akcja jest częścią kampanii „Coś Was łączy? Zrób test na HIV”, realizowanej przez Krajowe Centrum ds. AIDS, agendę Ministra Zdrowia. Tegoroczne hasło UNAIDS, ONZ-owskiego programu na rzecz walki z epidemią, brzmi: „Ręce w górę za profilaktyką HIV”.

Reklamy

 

Na świecie żyje z HIV blisko 37 mln osób. To liczba zbliżona do liczebności populacji Polski. Światowy Dzień AIDS, obchodzony 1 grudnia, został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1988 roku, by zwrócić uwagę świata na problemy wynikające z epidemii HIV/AIDS. Symbolem solidarności z osobami żyjącymi z HIV i AIDS i ich bliskimi jest Czerwona Kokardka – nieodłączny element obchodów Światowego Dnia AIDS. Obecność Kokardki w sferze publicznej, podczas obchodów Światowego Dnia AIDS przypomina, że osoby żyjące z HIV są pełnoprawnymi członkami społeczeństwa i powinny mieć możliwość życia i pracy w swoim środowisku, pamiętając równocześnie o obowiązku ochrony innych przed zakażeniem. Epidemia HIV to problem wciąż aktualny. Po trzydziestu latach od wykrycia w Polsce pierwszego zakażenia szacuje się, że nawet 35 tys. osób żyje z HIV, a blisko co druga o tym nie wie i może nieświadomie zakażać. Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny od wdrożenia badań w 1985 r. do 31 sierpnia 2016 r. zakażenie HIV stwierdzono u 20.756 osób, odnotowano 3.408 zachorowań na AIDS, a 1.348 chorych zmarło.

            Szkolnym Obchodom Światowego Dnia zapobiegania AIDS przyświecają cele wynikające z Programu Profilaktycznego i Programu Wychowawczego Szkoły: kształtowanie postaw akceptacji, współczucia i życzliwości wobec osób żyjących z HIV i chorych na AIDS, refleksja nad uczuciami, jakie wzbudzają w nas ludzie żyjący z HIV i chorzy na AIDS, zmniejszenie poziomu negatywnych emocji tj. lęku, odrzucenia, związanych z obcowaniem z ludźmi zakażonymi HIV, podkreślenie znaczenia edukacji i profilaktyki w walce AIDS i HIV. Uroczystość odbyła się pod hasłem: „Ręce w górę za profilaktyką HIV”.

Reklamy

            Na program obchodów złożyły się; powitanie i prelekcja Marka Kozielewicza – Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie, część słowno – muzyczna przygotowana przez uczniów klasy III tb: Dominikę Kaczanowską, Paule Łapę, Darię Sokal, Izabelę Rejman, Renatę Krawczuk, Ilonę Grzeszczuk, Małgosię Misiak, Wiolettę Gogół, Aleksandrę Szulakiewicz, Monikę Żyłę i Michała Momota, przy akompaniamencie Kacpra Berlińskiego z klasy IIItd – oprawą muzyczną zajęli się Patryk Hołdaś i Adrian Kulas z IIa. Nad całością czuwały: Beata Tomaszczuk i Anna Sioma-Krempla. Wręczono także nagrody laureatom szkolnego konkursu o tematyce AIDS i HIV, który odbył się w ramach kampanii edukacyjno – profilaktycznej. Konkurs był podsumowaniem zajęć prowadzonych przez higienistkę szkolną – Lucynę Kasprzak. Celem konkursu było kształtowanie wśród młodzieży postaw akceptacji, współczucia i życzliwości wobec osób żyjących z wirusem HIV i chorych na AIDS. Szkolny konkurs literacki i plastyczny odbył się pod hasłem: „Coś Was łączy? Zrób test na HIV”, w którym uczniowie z różnych klas zaprezentowali równość i brak granic między ludźmi zdrowymi, a chorymi na AIDS. Jury w składzie: Przewodniczący – Zbigniew Petruczynik, członkowie: Lucyna Kasprzak, Beata Tomaszczuk, Anna Sioma- Krempla, Joanna Kornicka, Monika Kot, Jarosław Łabański i Daniel Buchowiecki ocenili prace pod kątem walorów literackich i plastycznych, pomysłowość i wiedzę na temat HIV/AIDS. Wręczono dyplomy i nagrody laureatom konkursu plastycznego: I miejsce – Edyta Ufnal – IV ta, II miejsce – Karolina Ryczko – II tb, III miejsce – Kamila Łazorczyk – Itb, wyróżnienia: Dariusz Kunicki – III LO dla Dorosłych, Eliza Reszet – Ib, Dominika Krzaczkowska – Itb, Maria Zalewska – Itc i Angelika Słotwińska – IIItd. Rozstrzygnięto też konkurs literacki: I miejsce – Tomasz Sidorowicz – III LO dla Dorosłych, II miejsce – Kamil Misiak – III LO dla Dorosłych, II miejsce – Przemysław Germański – III LO dla Dorosłych, III miejsce – Iwona Majewska – III LO dla Dorosłych.

            Nagrody ufundowała Rada Rodziców Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie i Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Hrubieszowie.

            Uczniowie klas gastronomicznych pod kierunkiem nauczycieli: Ewy Szeweńko, Joanny Wawrzaszek, Justyny Chwedczuk, Anny Wiśniewskiej i Anny Gałki przygotowali słodki poczęstunek dla zaproszonych gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Wśród nich znaleźli się: Dariusz Czujkowski – Naczelnik Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Hrubieszowskiego, Zuzanna Korycka – Kierownik Zarządu Oddziału Rejonowego PCK w Hrubieszowie, Jolanta Lackowska – zastępca kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie, Joanna Szymańska – pracownik oświaty Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Hrubieszowie, Halina Bogatko – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Hrubieszowie, Zbigniew Petruczynik – Wicedyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie, Joanna Wieczorek-Smerdel – Powiatowy Koordynator ds. Promocji Zdrowia w Hrubieszowie oraz nauczyciele i młodzież ZS nr 1 w Hrubieszowie.

            XIV Szkolne Obchody Światowego Dnia Zapobiegania AIDS w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie przyczyniają się do promowania wśród młodzieży takich wartości jak: życzliwość, solidarność, tolerancja oraz postawa akceptacji i zrozumienia wobec osób żyjących z wirusem HIV i chorych na AIDS, pogłębiają też efektywną współpracę z instytucjami działającymi na rzecz ochrony zdrowia i profilaktyki i pomocy udzielanej uczniom: Zarządem Oddziału Rejonowego PCK w Hrubieszowie, Powiatową Stacją Epidemiologiczną, SP ZOZ Hrubieszowie, SDS w Hrubieszowie i MOPS w Hrubieszowie oraz Starostwem Powiatowym w zakresie ochrony zdrowia, profilaktyki i pomocy udzielanej uczniom.

            Warto upowszechniać informacje na temat HIV/AIDS, edukować, wskazywać sposoby ograniczania ryzyka zakażenia, testując się w kierunku HIV, działając bez uprzedzeń w życiu prywatnym i zawodowym oraz solidaryzując się z osobami, które cierpią z tego powodu.

 

Beata Tomaszczuk