ZS nr 1: Z młodzieżą o odpowiedzialności prawnej i cyberprzemocy

Wczoraj w Zespole Szkół Nr 1 w Hrubieszowie odbyło się spotkanie policjantów z młodzieżą na temat odpowiedzialności prawnej i cyberprzemocy. Podczas pogadanki uświadamiano młodym ludziom, że wybory których dokonują teraz mają wpływ na ich dalsze życie.

Reklamy

 

Wczoraj na zaproszenie Pani pedagog Moniki Jabłońskiej policjanci udali się na spotkanie z młodzieżą w Zespole Szkól Nr 1 w Hrubieszowie. Spotkanie poświęcone było odpowiedzialności prawnej nieletnich.

Omówione zostały podstawowe pojęcia związane z odpowiedzialnością prawną nieletnich oraz konsekwencje związane z czynami popełnionymi przez osoby poniżej 18 roku życia. Wyjaśniono również uczniom, że nauczyciel jest funkcjonariuszem publicznym i określone zachowania w stosunku do pedagogów są naganne nie tylko z moralnego punktu widzenia ale i pod względem prawnym.

Reklamy

Na zakończenie omówiono przepisy regulujące spożywanie alkoholu i palenie tytoniu w miejscach publicznych.

Tematyką spotkania było także zjawisko cyberprzemocy i zagrożenia płynące Internetu. Młodzież poznała formy cyberprzemocy, a także  procedurę postępowania w przypadku dotknięcia tym zjawiskiem. Niewątpliwie spotkanie uświadomiło młodym ludziom, że decyzje które podejmują dziś mogą mieć wpływ na ich dalsze życie.

 

(źródło i fot. / E.K.)