ZS nr 1: Zaplanuj swoją przyszłość

Pod koniec listopada i w grudniu doradcy zawodowi spotykali się z uczniami hrubieszowskiego Zespołu Szkół nr 1, w celu przygotowania młodzieży do wyjścia na rynek pracy oraz udzielania pomocy w wyborze dalszej ścieżki życiowej.

Reklamy

 

Pod koniec listopada i w grudniu doradcy zawodowi z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Chełmie spotykali się z uczniami klas: IV Technikum, III Zasadniczej Szkoły Zawodowej i III LO dla Dorosłych hrubieszowskiego Zespołu Szkół nr 1, w celu przygotowania młodzieży do wyjścia na rynek pracy oraz udzielania pomocy w wyborze dalszej ścieżki życiowej.

Celem zajęć było także uświadomienie młodzieży, jak ważna w procesie planowania własnej przyszłości zawodowej jest znajomość samego siebie, swoich zainteresowań, uzdolnień oraz mocnych i słabych stron.

Wybór dalszej ścieżki edukacji i zawodu to bardzo ważna decyzja w życiu młodych ludzi. Podczas  zajęć młodzież poznała też różne  kierunki kształcenia, a także swoje  predyspozycje i preferencje zawodowe.

 


źródło i fot.: Monika Jabłońska / ZS nr 1