ZS nr 3 nawiązuje współpracę

Porozumienie o współpracy z Żółkiewskim Centrum Twórczości

Reklamy

W minionym miesiącu, mianowicie 18 listopada 2005, doszło do wydarzenia, które zostało już wpisane do historii naszej szkoły i z pewnością wyda dorodne owoce. Podpisano tegoż dnia porozumienie o współpracy między naszą szkołą, a Żółkiewskim Centrum Twórczości. Nasz pan Dyrektor wraz z reprezentantką strony ukraińskiej – panią Ireną Czuring podpisał dokument integracyjny, co pomoże nam w kontaktach z sąsiadami.

Porozumienie dotyczy rozwijania współpracy oraz wymiany doświadczeń w zakresie:
– kontaktów międzynarodowych,
– wymiany doświadczeń w pracy instruktorskiej w obu placówkach,
– wymiany zespołów artystycznych, wymiany doświadczeń w zakresie doskonalenia i przygotowania zawodowego obu instytucji,
– kontaktów zespołów sportowych.

Strony porozumienia zobowiązały się organizować spotkania, mające na celu wymianę delegacji oraz wycieczki dla dzieci i dorosłych w celu przybliżenia kultury i obyczajów obu krajów.

Grono pedagogiczne wraz z uczniami mogło podziwiać wspaniałe występy wokalne i taneczne grup ukraińskich, które miały miejsce w Hrubieszowskim Domu Kultury. Pod koniec oczywiście była masa podziękowań, a Dyrekcja oraz pani Jolanta Błaszczak – Dyrektor HDK-u wręczyli sobie prezenty.

Tekst: Paulina Sudoł
Red: M. M.

zobacz fotki >>