ZS nr 3 – zasady rekrutacji na rok szkolny 2008/2009

Drogi Gimnazjalisto, warto się uczyć w Zespole Szkół nr 3 im. Tadeusza Kościuszki, gdyż daje on Wam możliwość wybory profilu kształcenia zgodnie z Waszymi zdolnościami i zainteresowaniami.

Reklamy

u>ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW w roku szkolnym 2008/2009 w Zespole Szkół nr 3 w Hrubieszowie

Planuje się utworzenie następujących klas pierwszych.
w 3-letnim liceum
– klasa z rozszerzonym programem matematyki, fizyki i informatyki
– klasa z rozszerzonym programem języka polskiego i historii
– klasa z rozszerzonym programem biologii i chemii
– klasa z rozszerzonym programem języka angielskiego
– klasy ogólne
– 4-letnie technikum (dawne Liceum Ekonomiczne) kończące się egzaminem dojrzałości oraz tytułem technika ekonomisty

Nauczane języki: j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski
O przyjęciu kandydata decyduje suma punktów uzyskanych jako:
– punkty uzyskane za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
– punkty uzyskane z przeliczenia ocen ze świadectwa ukończenia gimnazjum.

Przyjmuje się następujący sposób punktacji przy rekrutacji do 3-letniego liceum i 4-letniego technikum…

więcej >>