28 września 2023

Zwierzęta nie będą głodne

W dniach 23 i 24 stycznia 2015 roku mimo plusowej temperatury tegorocznej zimy, uczniowie Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie, Środowiskowego Hufca Pracy, Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego przy wsparciu Świętego Huberta, uczestniczyli w dokarmianiu drobnej zwierzyny na terenie wsi Zadębce, Nieledew i Łuszczów.

Reklamy

W czasie naszych wspólnych działań zadano 400 kilogramów treściwej paszy w podsypach dla bażantów w wybranych miejscach. Do przejazdu po terenie łowiska dowódca Państwowej Straży Granicznej w Hrubieszowie kapitan Mariusz Kulczyński skierował Renault Traffic z kierowcą  Krzysztofem Kaniewskim, którym przemieszczała się młodzież szkolna w składzie: Mateusz Skotnicki, Mateusz Brodziak, Damian Tchórzewski, Jan Pańko, Piotr Winnik, Adrian Hojda, Adrain Hapoński, Tomasz Guźdź pod opieką  Dominika Stajszczykam nauczyciela wf z ZSM nr 3 w Hrubieszowie oraz Mieczysława Żyły i Tomasza Wojciecha Antoniuka – myśliwych z Wojskowego Koła Łowieckiego nr 110 ”Orlik” w Hrubieszowie i jednocześnie prezesa Stowarzyszenia Edukacyjnego „Razem” w Hrubieszowie i radnego Rady Miejskiej w Hrubieszowie.

W czasie dokarmiania tym razem widzieliśmy rudel 6 saren, zająca i 3 bażanty poszukujących pożywienia przy stałych miejscach dokarmiania.

Reklamy

Czynnie uczestnicząca w przedsięwzięciu młodzież była zainteresowana gospodarką łowiecką i występującą na tym terenie zwierzyną.Na zakończenie dokarmiania zgromadziliśmy się przy ognisku, które wspólnie przygotowaliśmy i posililiśmy się pyszną gorącą kiełbaską z patyka, którą
ufundowało Wojskowe Koło Łowieckie ner 110 „Orlik” w Hrubieszowie.

Wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni z tego, że mogli pomóc zwierzynie przetrwać zimę, porozmawiać o unikalnej polskiej przyrodzie i wzbogacić się w wiele dobrych wrażeniach, których doświadczyli w okolicach Hrubieszowa.

Reklamy

Jednocześnie nasze wspaniała młodzież jak w minionych latach zadeklarowała swoją pomoc we wszystkich takich przedsięwzięciach w przyszłości, dostrzegając pozytywne aspekty pracy wolontariuszy i myśliwych na rzecz utrzymania i rozwoju zwierzostanów.

Uczestniczący w dobrym tonie przedstawili nie tylko edukacyjne walory wspólnego i udanego przedsięwzięcia, ale i budowania pozytywnego wizerunku młodego pokolenia, Straży Granicznej i braci myśliwskiej opiekującej się środowiskiem naturalnym.

Za udział i pomoc w przedsięwzięciu bardzo dziękujemy wszystkim uczniom i dyrekcjom ich szkół oraz funkcjonariuszowi i Komendantowi Państwowej Straży Granicznej w Hrubieszowie kapitanowi
Mariuszowi Kulczyńskiemu. Dziękujemy Zakładom Zbożowo Młynarskim w Werbkowicach s.c. Władysław Brzozowski i Wojciech Goławski za ofiarowaną karmę dla zwierzyny.

Darz Bór!Tomasz Wojciech Antoniuk