Życie i dziecięca twórczość Bolesława Prusa

Burmistrz Miasta Hrubieszowa i Stowarzyszenie RAZEM, przy współudziale Szkoły Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie zapraszają do udziału w międzyszkolnym konkursie polonistycznym pod hasłem „Życie i dziecięca twórczość Bolesława Prusa”.

Reklamy

b>REGULAMIN
MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU POLONISTYCZNEGO
pod hasłem „Życie i dziecięca twórczość Bolesława Prusa”

Konkurs ogłoszony z okazji zbliżającej się 45 rocznicy założenia Szkoły Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie im. Bolesława Prusa.

Organizatorzy:
Stowarzyszenie Edukacyjne „Razem” w Hrubieszowie
Burmistrz Miasta Hrubieszowa
Współorganizator:
Szkoła Podstawowa nr 1 w Hrubieszowie.

Termin zgłoszenia 26 kwietnia 2010r.
Termin konkursu 7 maja 2010r.

Cele konkursu
– popularyzacja znajomości życia i dziecięcej twórczości Bolesława Prusa,
– budzenie szacunku dla twórcy urodzonego w Hrubieszowie,
– rozbudzanie zainteresowań czytelniczych,
– budzenie zainteresowań dorobkiem minionych pokoleń oraz rozwijanie indywidualnych
uzdolnień uczniów,
– uczenie tolerancji i wzajemnego szacunku.

Uczestnicy konkursu
W konkursie udział biorą uczniowie szkół podstawowych klas IV-VI.
Zespół szkoły powinien liczyć 5 osób – 3 osoby rozwiązują test, 2 osoby biorą udział w prezentacji.

Organizacja Konkursu

Zakres tematyczny

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych szczególnie zainteresowanych literaturą wykazujących się umiejętnościami i wiedzą wynikającą ze znajomości ogólnego życiorysu i twórczości poświęconej dzieciom.

Sposób przeprowadzenia konkursu

I część –teoretyczna – forma testu składającego się z 12 pytań. Czas pisania – 20 minut. Test rozwiązywany będzie przez 3 uczniów indywidualnie. Uzyskane punkty zostaną zsumowane jako całość dla każdej grupy z poszczególnej szkoły.

II część praktyczna – prezentacja stroju ilustrującego epokę lub postać z utworów Bolesława Prusa i prezentacja przygotowanej postaci – można wykorzystać fragmenty z utworów pisarza lub przygotować wystąpienie autorskie. Czas trwania prezentacji nie dłuższy niż 10 minut.

Zasady punktacji
1. Rozwiązanie testu – maksymalnie 12 pkt. Zespół szkoły może uzyskać maksymalnie 36 pkt.
2. Prezentacja stroju oraz jej opis – maksymalnie 24 pkt.

Kryteria oceniania prezentacji stroju
– zgodność stroju z epoką Prusa – 8 pkt.
– atrakcyjność prezentacji – 8 pkt.
– estetyka wykonania stroju – 8 pkt.

Literatura
1. „W cieniu nałęczowskich drzew” opowieść o Bolesławie Prusie – Gabriela Pauszer – Klownowska (Wydawnictwo Lubelskie)
2. „Katarynka” – Bolesław Prus
3. „Kamizelka” – Bolesław Prus
4. „Antek” – Bolesław Prus
5. „Na wakacjach” – Bolesław Prus
6. „Z legend dawnego Egiptu” – Bolesław Prus
7. „Przygoda Stasia” – Bolesław Prus
8. „Michałko” – Bolesław Prus
9. „W górach” – Bolesław Prus
10. „Bolesław Prus” – Małe portrety literackie – Edward Pieścikowski wyd. PWN Warszawa 1985r.

Skład komisji
2 osoby ze Stowarzyszenia Edukacyjnego „Razem”, 1 osoba z Urzędu Miejskiego, 1 osoba z Miejskiej Biblioteki Publicznej, 1 nauczyciel z Gimnazjum nr 1.

Nagrody
Nagrody i upominki zostaną ufundowane przez:
Urząd Miasta w Hrubieszowie
Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie,
Stowarzyszenie Edukacyjne „Razem” w Hrubieszowie.

Podsumowanie konkursu odbędzie się podczas akademii poświęconej 45 rocznicy założenia Szkoły Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie w dniu 19 maja 2010r.
Protokół końcowy zostanie przekazany do szkół do dnia 21 maja 2010r.