Życie i twórczość Bolesława Prusa – zapraszamy do udziału w konkursie

29 maja 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie odbędzie się VI Międzyszkolny Konkurs Polonistyczny pod hasłem „Życie i twórczość Bolesława Prusa”, w którym mogą wziąć udział uczniowie klas IV-VII szkół podstawowych.

Reklamy

 

REGULAMIN

VI MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU POLONISTYCZNEGO

pod hasłem „Życie i twórczość Bolesława Prusa”

 

Organizator:

Stowarzyszenie Edukacyjne „Razem” w Hrubieszowie.

 

Termin i miejsce:

29 maja 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie, ul. Listopadowa 12, w godzinach 9,00 – 12,00.

Zgłoszenia należy składać do 24 maja 2019 roku pisemnie na e-mail:wojciechantoniuk@o2.pl i telefonicznie Wojciech Antoniuk tel: 663 779 543.

 

Cele konkursu:

– popularyzacja znajomości życia i dziecięcej twórczości Bolesława Prusa,

– budzenie szacunku dla twórcy urodzonego w Hrubieszowie,

– rozbudzanie zainteresowań czytelniczych,

– budzenie zainteresowań dorobkiem minionych pokoleń oraz rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów,

– uczenie tolerancji i wzajemnego szacunku.

 

Uczestnicy konkursu

W konkursie udział biorą uczniowie szkół podstawowych klas IV-VII. Zespół szkoły powinien wystawić 5 osób do rozwiązywania testu oraz do 6 osób, które będą brały udział w prezentacji scenki praktycznej i multimedialnej. Cała drużyna może liczyć do 11 osób.

 

Organizacja Konkursu:

Zakres tematyczny

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych szczególnie zainteresowanych literaturą, wykazujących się umiejętnościami i wiedzą wynikającą ze znajomości ogólnego życiorysu i twórczości Bolesława Prusa.

Sposób przeprowadzenia konkursu:

 • I część –teoretyczna – forma testu składającego się z 24 pytań. Czas pisania – 36 minut. Test rozwiązywany będzie przez 5 uczniów indywidualnie. Uzyskane punkty zostaną zsumowane jako całość dla każdej grupy z poszczególnej szkoły.

 • II część praktyczna – w formie prezentacji stroju ilustrującego epokę i plakatu lub stroju ilustrującego epokę i ciekawej osoby związanej z postacią Bolesława Prusa lub scenki z dowolnego utworu B. Prusa. Czas przeznaczony na występ – nie dłużej niż 10 min. Punkty otrzymuje drużyna z danej szkoły.

 

Zasady punktacji:

Test :

Rozwiązanie testu – maksymalnie 24 pkt.

Zespół szkoły może uzyskać maksymalnie 120 pkt.

Prezentacji scenki:

Prezentacja stroju, scenki lub postaci oraz opis- maksymalnie 120 pkt.

Kryteria oceniania prezentacji stroju:

 • zgodność stroju z epoką – 24 pkt.

 • atrakcyjność prezentacji – 24 pkt.

 • estetyka wykonania stroju – 24 pkt.

Każdy z 5 juniorów ma do przyznania po 24 punktów za każdą prezentację, łącznie 120 pkt.

 

Literatura:

 1. ,,Katarynka,,- Bolesław Prus

 2. ,,Kamizelka,,- Bolesław Prus

 3. ,,Antek,, – Bolesław Prus

 4. ,,Na wakacjach ,, – Bolesław Prus

 5. ,,Z legend dawnego Egiptu,,- Bolesław Prus

 6. ,,Przygoda Stasia,, – Bolesław Prus

 7. Biografia pisarza”Literatura Polska PWN”(dotyczy związku B.Prusa z Lubelszczyzną).

 

Skład komisji:

3 osoby ze Stowarzyszenia Edukacyjne „Razem” w Hrubieszowie.

 

Nagrody:

Nagrody i upominki zostaną ufundowane przez Urząd Miasta w Hrubieszowie,

– Stowarzyszenia Edukacyjne ,,Razem” w Hrubieszowie,

– Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie,

 

Podsumowanie konkursu odbędzie się:w dniu 29 maja 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie, ul. Listopadowa 12 o godzinie 12,00. Protokół końcowy zostanie przekazany do szkół do dnia 1 czerwca 2019 roku.

 

Organizatorzy