Żydzi walczą o majątki

Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich RP szuka w sądach na Zamojszczyźnie dokumentów sprzed kilkudziesięciu lat. Chodzi o sprawy dotyczące przejęcia przez państwo majątków gmin wyznaniowych żydowskich.

Reklamy

 

W imieniu Związku Gmin wystąpienia do sądów rejonowych w Zamościu, Tomaszowie Lub., Biłgoraju Hrubieszowie skierowała Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego. Organizacja zbiera informacje o postępowaniach, jakie w latach 1955-1970 toczyły się przed sądami powiatowymi.

Chodzi o nieruchomości przejęte przez państwo na podstawie dekretu o majątkach opuszczonych i poniemieckich. W piśmie do sądów wnioskodawca wyjaśnia, że obecnie toczą się postępowania związane z restytucją (zwrotem) mienia – co tłumaczy powód tych wystąpień.


Więcej:

http://www.tygodnikzamojski.pl/artykul/60759/zydzi-walcza-o-majatki.htmlźródło: tygodnikzamojski.pl