Gmina Werbkowice: Prawie 4 mln zł na drogę w Turkowicach

Gmina Werbkowice otrzyma 3 968 594 zł dofinansowania na modernizację drogi gminnej w miejscowości Turkowice.

Reklamy

Gmina otrzymała dofinansowanie na kolejną drogę w Turkowicach, w sumie to już około 9 mln zł w tej miejscowości.

W dniu 2 sierpnia 2022 roku Zarząd Województwa Lubelskiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Reklamy

Gmina Werbkowice na zadanie pod nazwą: „Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej Nr 111322L w m. Turkowice”, z kwotą dofinansowania 3 968 594 zł została zakwalifikowana na pozycji 17 z listy 65 podmiotów.

W ramach inwestycji wykonany zostanie odcinek drogi gminnej o długości ok 1,5 km i szerokości jezdni 5,50 m wraz z budową kanału technologicznego, chodnika, przejść dla pieszych, zatoki parkingowej przy cmentarzu parafialnym oraz oświetlenia ulicznego.

Inwestycja po zrealizowaniu będzie służyła wszystkim mieszkańcom i innym użytkownikom przedmiotowej drogi. Wniosek Gminy obejmuje przebudowę drogi w całości zlokalizowanej na obszarze „Natura 2000 Ostoja Tyszowiecka PLB060011”, prowadzącej do domostw mieszkańców wsi Turkowice, osiedla domów wielorodzinnych, dawnego Monasteru wpisanego do księgi rejestru zabytków, kompleksu tworzonego ośrodka rehabilitacyjnego, obiektów Prawosławnego Żeńskiego Klasztoru pw. Opieki Matki Bożej w Turkowicach oraz gruntów rolnych i leśnych.

­

(info: UG Werbkowice, fot. arch. lubiehrubie)


Zobacz też:

Tragiczny wypadek w Werbkowicach. Nie żyje kierowca skutera [ZDJĘCIA]

Tragiczny wypadek w Werbkowicach. Nie żyje kierowca skutera [ZDJĘCIA]