Porady prawne: Ulga mieszkaniowa w PIT na pralkę i szafę wnękową

Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Finansów zawartym w interpretacji nr DD2.8202.4.2020 opublikowanej w dniu 13 października 2021 roku ulgę mieszkaniową w  podatku dochodowym od osób fizycznych należy traktować szeroko.

Reklamy

Czym jest ulga mieszkaniowa w PIT?

Ulga mieszkaniowa przysługuje osobom, które sprzedały lokal mieszkalny (odrębną własność lokalu, dom, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego ewentualnie udział w prawie)pod warunkiem, że pieniądze uzyskane ze zbycia, w ciągu trzech lat od końca roku podatkowego w którym nastąpiło zbycie, przeznaczą na „własne cele mieszkaniowe” (art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy PIT.)

W dotychczasowym podejściu, biorąc pod uwagę  treść art. 21 ust. 25 ustawy PIT,  wątpliwości nie budziło przeznaczenie pieniędzy na zakup mieszkania (spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego), domu, nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego, udziału w prawie własności lub użytkowania wieczystego, remont, wykończenie, adaptację własnego lokalu niemieszkalnego, spłatę kredytu albo pożyczki.

Zgodnie z wykładnią Ministra Finansów zwolnienie z podatku dochodowego rozciąga się również na wydatki na zakup i montaż:

  1. sprzętu gospodarstwa domowego, wbudowany albo wolno stojący: kuchenki gazowej, kuchenki elektrycznej lub kuchenki gazowo-elektrycznej, płyty indukcyjnej, płyty ceramicznej, okapu kuchennego, piekarnika, zmywarki, pralki, lodówki),
  2. mebli na trwałe wmontowanych do lokalu mieszkalnego (szafa wnękowa, szafki w zabudowie kuchennej, garderoba, pawlacz) albo szafki służącej obsadzeniu umywalki, stanowiącej z nią komplet,
  3. oświetlenia sufitowego i ściennego wewnętrznego, w tym taśm LED i oczek halogenowych za wyjątkiem lamp wolnostojących.

Według motywów interpretacji wydatki związane z zakupem i montażem w/w elementów wyposażenia lokalu mieszkalnego należą do kategorii niezbędnych i racjonalnych, wynikają z projektów instalacyjnych i przyłączeniowych. Nadto są niezbędne do prawidłowej egzystencji człowieka, świadczą o przeznaczeniu tego lokalu na cele mieszkaniowe. W ocenie autora interpretacji: „Projektując omawiane zwolnienie podatkowe, ustawodawca nie miał na celu zawężenia katalogu wydatków mieszkaniowych wyłącznie do tych wydatków, które wiążą się z przygotowaniem budynku (lokalu) do tzw. „stanu surowego zamkniętego”. Własny cel mieszkaniowy polegać ma bowiem na możliwości zamieszkiwania i funkcjonowania w budynku (lokalu), czyli normalnej ludzkiej egzystencji.”

­

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

we współpracy ze Stowarzyszeniem Sołtysów Gminy Hrubieszów w Hrubieszowie oraz

Stowarzyszeniem Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie


Zobacz też:

Porady prawne: Długi spadkowe a spis inwentarza

Porady prawne: Długi spadkowe a spis inwentarza