Porady prawne: Ustawa przeciwodorowa

Aktualnie trwają prace nad przepisami określającymi odległości od obiektów rolniczych, które mogą powodować ryzyko powstawania uciążliwości zapachowej.

Reklamy

Uciążliwość zapachowa, zgodnie z założeniami ustawodawcy, to stan dyskomfortu, subiektywnie odczuwany przez człowieka w sferze fizycznej i psychicznej, spowodowany uciążliwym zapachem.

Chodzi tu głównie o fermy zwierzęce, obiekty w których jest albo będzie prowadzona hodowla zwierząt. Zgodnie z przygotowywanymi przepisami, planowana inwestycja tj. budowa, przebudowa lub zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego, musi pozostawać w określonym oddaleniu od budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej, obiektów sportowych, uzdrowiskowych i rekreacyjnych, parków narodowych itp. Odległość będzie zróżnicowana w zależności od tego czy jest to duża (ponad 210 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza określonych w przepisach szczególnych) czy też mniejsza inwestycja ( poniżej tej wartości).  Konieczność zachowania określonej odległości nie będzie dotyczyła budynków już istniejących, albo takich, w stosunku do których toczy się już postępowanie administracyjne (zgłoszenie, pozwolenie na budowę).

Jednakże istniejące na danym terenie albo planowane hodowle będą doliczały się do sumy ilości sztuk zwierząt,  które determinują odległość od innych obiektów.

Odległości przewidziane przez ustawodawcę są szczegółowo opisane w projekcie ustawy. Minimalne, projektowane, odległości to 500 m – dla inwestycji dotyczących hodowli od 210 do 500 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza. Przepisy przewidywać mają również wyjątki, odległości mniejsze, dla lokalizacji  planowanych przedsięwzięć uciążliwych zapachowo, jeżeli inwestor uzyska zgodę wszystkich właścicieli, użytkowników wieczystych budynków mieszkalnych. Zasadniczo nie jest również dopuszczalna inwestycja uciążliwa położona bliżej, niż 210 m od budynku mieszkalnego wielorodzinnego, chyba, że właściciele wyrażą na to zgodę.

Minimalne odległości muszą być brane pod uwagę już na etapie: sporządzania, uchwalania, wprowadzania zmian, co do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,  a także w procedurze wydawania decyzji o warunkach zabudowy.

­

Adwokat Magdalena Kusik-Balicka

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

we współpracy ze Stowarzyszeniem Sołtysów Gminy Hrubieszów w Hrubieszowie oraz

Stowarzyszeniem Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie


Zobacz też:

Porady prawne: Rewolucja w odszkodowaniach za błędy w sztuce lekarskiej?

Porady prawne: Rewolucja w odszkodowaniach za błędy w sztuce lekarskiej?


LubieHrubie na Instagramie