Oświadczenie zarządu klubu MKS Unia Hrubieszów

W piątek, 30 kwietnia, po południu, na stronie internetowej Unii Hrubieszów opublikowano oświadczenie zarządu klubu.

Reklamy

Oświadczenie zarządu klubu MKS Unia Hrubieszów

Szanowni Państwo

Zarząd MKS Unia Hrubieszów, czuje się w obowiązku odnieść się do obecnie panującej sytuacji w klubie, która jest konsekwencją działań poprzedniego Zarządu.

Poprzedni Zarząd MKS Unia Hrubieszów w składzie Dariusz Mękal, Wojciech Lecko, Ernest Lipski, Piotr Stadnicki, Tomasz Magdziak, Tomasz Pańko i Antoni Czerniak poinformował w grudniu 2020r za pośrednictwem mediów, że planuje złożyć rezygnację z pełnionej funkcji w związku z przyznaniem mniejszej dotacji z Gminy Miejskiej Hrubieszów na Stowarzyszenie MKS Unia Hrubieszów. Niezależnie od tego, do momentu przyjęcia ich rezygnacji, Zarząd (sekcja piłki nożnej) zobowiązany był prowadzić rozmowy z zawodnikami drużyny seniorów. Zarząd powinien w tej sytuacji kierować się wyższą koniecznością i dobrem Klubu. Jednocześnie przed swoją rezygnacją Zarząd przedłużył  podpisanie umowy o dotację z budżetu Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2021r., wnioskując o to do Gminy Miejskiej. Przyznana dotacja z Miasta w pełni zabezpieczała potrzeby Klubu do zakończenia rundy i jej wysokość nie miała wpływu na funkcjonowanie Klubu. Winy w tym zakresie nie można także przypisać Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa. Powyższe decyzje Zarządu doprowadziły m. in. do wprowadzenia niepokoju wśród piłkarzy, czego konsekwencją są między innymi braki kadrowe w drużynie seniorów.

W dniu 12 lutego 2021 r. na walnym zebraniu członków stowarzyszenia MKS Unia Hrubieszów został wybrany nowy Zarząd klubu w skład którego weszli: Prezes Piotr Stadnicki, Wiceprezes ds. piłki nożnej Kamil Bień, Wiceprezes ds. podnoszenia ciężarów Antoni Czerniak, Wiceprezes ds. lekkiej atletyki Mirosław Kamień, członkowie zarządu Tomasz Janiszek, Tomasz Dąbrowski, skarbnik Tomasz Pańko.

Pierwszym i głównym problemem z jakim zetknął się nowo wybrany Zarząd były trudności kadrowe pierwszego zespołu, brak trenera a wszystko to w czasie kiedy do rozpoczęcia rozgrywek zostało niespełna miesiąc. Trzy dni po wyborach nowego Zarządu (15.02.2021r.) odbyło się pierwsze spotkanie z zawodnikami zespołu seniorów, celem którego było omówienia sytuacji w zespole, wznowienia treningów i próby przystąpienia do rozgrywek w rundzie wiosennej. Na spotkaniu obecnych było 8 zawodników, z czego większość odmówiła podjęcia treningów i przystąpienia do rozgrywek ze względu na brak przygotowania do sezonu i kłopoty kadrowe. Większość z nich stwierdziła, że są już po rozmowach z innymi klubami i nie są zainteresowani grą w MKS Unia Hrubieszów i startem w IV lidze w rundzie wiosennej. Z jednej strony należy zrozumieć decyzję zawodników, którzy wobec braku działań poprzedniego Zarządu co do przyszłości pierwszego zespołu postanowili szukać nowych klubów. Z drugiej strony przykre jest to, że wychowankowie Klubu nie wyrażali jednak chęci do przystąpienia do rozgrywek i dokończenia sezonu, a ewentualne decyzje o zmianach „barw klubu” odłożyli po zakończeniu rozgrywek rundy wiosennej. Tym bardziej, że mieli świadomość jakie skutki dla Klubu przyniesie taka decyzja. Pamiętać należy również o tym, że Ci zawodnicy zostali wyszkoleni przez kadrę Klubu oraz środki finansowe pozyskane głównie z budżetu Gminy Miejskiej Hrubieszów w związku z czym zdaniem Zarządu powinni czuć się zobowiązani wesprzeć Klub w tej trudnej sytuacji.

Kolejnym problemem Zarządu była nieoczekiwana rezygnacja nowo wybranego Prezesa Stowarzyszenia Piotra Stadnickiego z pełnionej funkcji i później także Wiceprezesa ds. piłki nożnej z funkcji członka Zarządu Kamila Bienia. W próbę ratowania pierwszego zespołu zaangażowało się kilka osób, które przez poprzednie lata były związane z Naszym Klubem. Dzięki tym staraniom udało się w ostatniej chwili pozyskać trenera Jerzego Bojko i kilku nowych zawodników, którzy wraz z zawodnikami zespołu juniorów rozpoczęli treningi. Podjęte przez Zarząd pod presją czasu działania, nie stabilizują jednak sytuacji w zespole, która nigdy nie była aż tak trudna jak w obecnym czasie.

Kadra meczowa zespołu też nie daje gwarancji, że uda się dograć rundę wiosenną do końca, zwłaszcza, że pojawiły się pauzy za kartki, urazy wykluczające z gry czy inne czynniki losowe niezależne od klubu. Obecnie występującym w zespole zawodnikom należy być wdzięcznym, że podjęli się walczyć w rozgrywkach z zespołami lepszymi, bardziej zgranymi, doświadczonymi i ogranymi na tym poziomie sportowym. Mimo, że nie brakuje im woli walki, to doświadczenia i ogrania się w zespole, nie da się zbyt szybko nadrobić, a przeciwnicy niestety skrzętnie wykorzystują nasze słabości.

Tym bardziej niezrozumiałe i przykre są pojawiające się na portalach społecznościowych komentarze i negatywne opinie zrzucające odpowiedzialność za brak wyników obecnemu Zarządowi oraz zawodnikom, którym należy się szacunek i podziękowanie za honorową walkę o utrzymanie Naszego Klubu w IV lidze.

My jako nowy Zarząd w swojej pracy nie chcemy opierać się na domysłach i różnych prywatnych opiniach odnośnie funkcjonowania pierwszego zespołu, ale chcielibyśmy mieć pełną wiedzę, co faktycznie się stało w naszym klubie, że doszło do tak drastycznej sytuacji w zespole seniorów. Patrząc na tę całą sytuację nasuwa się szereg pytań, na które należałoby znaleźć odpowiedzi:

  • Co się stało z zawodnikami po rundzie jesiennej, skoro do rundy wiosennej przystąpiło tylko
    2 zawodników zespołu seniorów?
  • Czy poprzedni Zarząd (sekcja piłki nożnej) prowadził rozmowy z zawodnikami w przerwie między rundami odnośnie ich gry w drugiej rundzie?
  • Dlaczego asystent trenera nie chciał podjąć pracy z zespołem seniorów po rezygnacji pierwszego trenera?
  • Jaka była polityka kadrowa Zarządu w pozyskiwaniu nowych zawodników?
  • Co skłoniło zawodników do rezygnacji z gry w zespole IV-ligowym, przechodząc do zespołów niższych klas rozgrywkowych?
  • Co się stało z zawodnikami, dla których dobro klubu nie miało żadnego znaczenia, a przez dłuższy okres byli jego beneficjentami?
  • Dlaczego członkowie poprzedniego Zarządu, którzy byli związani i odpowiedzialni za piłkę nożną, zadziałali na szkodę zespołu seniorów, nie podejmując wcześniej odpowiednich kroków i decyzji zapobiegających powstałym później problemom.
  • Czy wielkość środków budżetowych była powodem odejścia zawodników i poprzedniego Zarządu?

Na część powyższych pytań mamy już odpowiedzi, ale na nie powinni sobie również odpowiedzieć poprzedni działacze czy zainteresowane piłką nożną osoby. Dlaczego tak się stało.

Obecny Zarząd zrobi wszystko, aby sekcja seniorska dalej funkcjonowała, niezależnie od tego jak potoczą się dalej losy naszej drużyny w rozgrywkach. Obecnie podjęliśmy owocną współpracę z władzami Hrubieszowa, a jej efekty będziemy prezentować na bieżąco. Przyznane przez Miasto dotacje oraz aktualne rozmowy ze sponsorami, o których będziemy Mieszkańców informować, pozwolą nam na podejmowanie dalszych działań.

Jesteśmy pewni, że przy wsparciu Gminy Miejskiej Hrubieszów, pozyskanych sponsorów oraz wszystkich zainteresowanych stron odbudujemy drużynę seniorów, wzmocnimy pozostałe drużyny i sekcje i będziemy się cieszyć z jej sukcesów w perspektywie kolejnych lat. Prosimy jednocześnie o zaprzestanie kierowanego w stronę piłkarzy hejtu oraz czas dla Zarządu na odbudowę zespołu.

Zarząd Klubu:

Tomasz Janiszek

Mirosław Kamień

Tomasz Dąbrowski


Zobacz też:

Piłkarskie ligi 23 – 29 IV 2021 r. W bramkę Unii walą, jak w bęben

Piłkarskie ligi 23 – 29 IV 2021 r. W bramkę Unii walą, jak w bęben


LubieHrubie na Instagramie