25 lipca 2024

Hrubieszów: „Bączki” i nieprzespane noce – sprawa niezakończonej inwestycji – parking przy ulicy Ciesielczuka – ZDJĘCIA

Czytelnik lubiehrubie.pl – mieszkaniec Hrubieszowa, poinformował naszą redakcję, że w ramach udostępnienia informacji publicznej, wystąpił do Burmistrza Miasta Hrubieszowa o wyjaśnienie zagadnień związanych z inwestycją, jaką jest parking przy ulicy Ciesielczuka w Hrubieszowie.

Reklamy

Oto treść pisma, które trafiło do Urzędu Miasta w ubiegłym tygodniu:

­

Reklamy
Pani Marta Majewska – Burmistrz Miasta

Po otrzymaniu odpowiedzi na moje zapytania ze Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie znak: ON.1431.51.2021 z 04.08.2021 r., od Powiatowego Inspektora Nadzoru Powiatowego w Hrubieszowie znak: PINB 6740.274.2021 z 09.08.2021 r. oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie znak: RIO_II-604/12/2021 z 27.07.2021 r., występuję w ramach informacji publicznej (art.18 a ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz.713 z późn. zm )) o wyjaśnienie następujących zagadnień związanych z inwestycją – parking przy ulicy Ciesielczuka w Hrubieszowie:

1.Czy w wydanym pozwoleniu na budowę z dnia 09.10.2015 r – decyzja nr. 259/2015 -znak sprawy BA.670.260.2015 były określone terminy rozpoczęcia i zakończenia inwestycji ? Kto opracował dokumentację projektowo- techniczną tej inwestycji?

Reklamy

2. Czy inwestor Miasto Hrubieszów tego zadania inwestycyjnego podpisało jakąś umowę lub wydało zlecenie Miejskiej Służbie Drogowej na wykonanie tej inwestycji – wielkość planowanych nakładów według jakiego kosztorysu i przez kogo opracowanego?

3. Czy inwestor Miasto Hrubieszów powołał inspektora nadzoru budowlanego dla tej inwestycji a jak nie to kto dokonywał nadzór nad tą budową z ramienia inwestora i akceptował wydatki inwestycyjne i zapłaty?

4. Powiatowy Inspektor Budowlany podaje, że inwestycja nie została zakończona bo nie otrzymał zawiadomienia w tej sprawie od inwestora. Jak to się stało, że inwestycja budowla-nieruchomość parking nie został ukończona a faktycznie jest 5 lat użytkowana.

Czy Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Hrubieszowie zwracał się z żądaniem wyjaśnienia dlaczego inwestycja nie została zakończona i brak protokołów odbioru wykonanych robót i przekazania do użytkowania?

5. Kiedy odbył się odbiór częściowy- czy końcowy i kto przejął obiekt i dopuścił do publicznego użytkowania – budowlę do użytkowania ? -proszę podać decyzję, datę i kto ją wydał.

6. Kiedy dopuszczono parking z placem manewrowym do ruchu drogowego wszelkiego rodzaju pojazdów ? – proszę podać decyzję, datę wydania odpowiedniego organu.

7. Kto jest administratorem tej budowli od 5 lat i kto odpowiada za bezpieczeństwo, ład
i porządek a także odpowiada co tam się dzieje szczególnie w nocy gdzie każdej nocy występuje łamanie prawa ? Położenie parkingu to centrum miasta i osiedla mieszkaniowego- a tam co dnia występuje zakłócanie ciszy nocnej mieszkańcom.

8. Proszę podanie z jakich środków te nakłady inwestycyjne zostały sfinansowane i czy mieściły się w budżecie jednostki samorządowej – miasto Hrubieszów a może jakiejś innej jednostki oraz podanie w czyjej ewidencji środków trwałych – grupa 2 – budowle znajduje się powstały w czasie realizacji tej inwestycji środek trwały i czy został przyjęty do ewidencji środków trwałych czy nadal w sprawozdaniu finansowym i ewidencji księgowej znajduje się jako inwestycje w toku(w budowie).

9. Dlaczego w żadnym sprawozdaniu Burmistrza Miasta Hrubieszów od 2016 nie ma informacji, że miasto posiada niezakończone inwestycje i kiedy ma zamiar je zakończyć ?

10. Pani Monika Podolak Sekretarz Miasta pisze ”kolejny raz informuję, że ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w ruchu drogowym jest podstawowym zadaniem Policji (art. 1 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 360 z późn. zm.))”. Mam pytanie jak Komenda Powiatowa w Hrubieszowie miała zabezpieczyć porządek publiczny na budowli – parkingu, którego budowa nie została zakończona i nikt nie ma pozwolenia na użytkowanie i administrowanie a faktycznie 5 lat użytkowana przez kierowców i nie tylko kierowców.

Na tym obiekcie dokonywane są następujące czynności:

– rozładunek i załadunek materiałów i towarów z samochodu na inny samochód z wykorzystaniem dźwigów

– przeładunek materiałów i towarów,

– punkt kontaktowy wszelkich przewoźników przewożących paczki i korespondencję,

– plac parkingowy – samochodów osobowych i ciężarowych,

– plac składowy materiałów budowlanych na drogi – obrzeża drogowe, płytki,

w godzinach nocnych:

– imprezy towarzyskie – urodziny, imieniny i dyskoteki, publiczne spożywanie alkoholu, – popisy samochodowe na placu – robienie kółek i bączków samochodami i motocyklami,

– plac to także start i meta dla wyścigu samochodów ulicami miasta Hrubieszów, co powoduje zakłócanie ciszy nocnej mieszkańcom Osiedla „Popówka”.

Czy Komenda Powiatowa w Hrubieszowie zwracała się o wyjaśnienie jaki jest stan prawny budowanej inwestycji i kiedy zostanie zakończona budowa?

Z poważaniem

Jan Burak

­

Od redakcji:

Odpowiedzi władz Hrubieszowa na powyższe pytania opublikujemy po ich udzieleniu.­


(fot. lubiehrubie.pl, JB – nadesłane)


Zobacz też:

Hrubieszów: „Bączki” i nieprzespane noce – ZDJĘCIA

Hrubieszów: „Bączki” i nieprzespane noce – ZDJĘCIA


LubieHrubie na Instagramie