Hrubieszów: Boiska ZS nr 1 – podróż w kapsule czasu do PRL-u? – ZDJĘCIA

Za Państwa pośrednictwem chciałbym wyrazić swoje zaniepokojenie stanem boiska i terenu Szkoły Mechanicznej. Spacer w tamte okolice jest jak podróż w kapsule czasu do czasów PRL-u.

Reklamy

Droga redakcjo lubiehrubie!

Za Państwa pośrednictwem chciałbym wyrazić swoje zaniepokojenie stanem boiska i terenu Szkoły Mechanicznej. Spacer w tamte okolice jest jak podróż w kapsule czasu do czasów PRL-u. Żyjemy w XXI wieku i przeraża fakt, że dzisiejsza młodzież zmuszona jest przebywać w takich warunkach.

Czy władze powiatu, które są odpowiedzialne za taki stan rzeczy mają świadomość, że to pożal się Boże boisko, może wyrządzić więcej szkód niż pożytku? Gdzie jest w ogóle sanepid? Gdzie jest BHP? Gdzie jest Straż Pożarna? Przecież to zagraża zdrowiu i życiu dzieci, i młodzieży z całego powiatu.

Kto weźmie na siebie odpowiedzialność, kiedy dojdzie do jakiegoś nieszczęścia, bądź tragedii?

Chcąc zobrazować to co mam na myśli przesyłam zdjęcia.

­

Zaniepokojony Mieszkaniec

***

Wniosek do Rady Powiatu złożył w tej sprawie radny powiatowy Zdzisław Kosakowski. Oto, co pisze na swoim blogu:

W dniu wczorajszym (poniedziałek, 13.07) za pismami Pana Józefa Kuropatwy Przewodniczącego Rady Powiatu w Hrubieszowie BRZ.0003.45.2021 oraz BRZ.0003.46.2021 z 13 lipca br. otrzymałem odpowiedzi na dwa moje wnioski zgłoszone na sesji rady powiatu w dniu 30 czerwca br.

Pełna treść odpowiedzi podpisanych przez Marka Katę Wicestarostę Hrubieszowskiego w zakładce menu „Wnioski”.

Pierwszy z nich dotyczył potrzeby modernizacji boiska przy ZS Nr 1 w Hrubieszowie przy ul. Zamojskiej, którego stan techniczny i wizualny nie spełnia wymogów dla tego typu obiektów, które w sposób zdecydowany odbiegają stanem technicznym i wyglądem od obiektów sportowych zlokalizowanych przy innych placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat oraz zlokalizowanych przy szkołach prowadzonych przez gminę miejską Hrubieszów.

Zgłaszając ten wniosek na sesji podkreśliłem, że rozumiem i akceptuję inicjatywy na rzecz wsparcia zadań na drogach publicznych i SP ZOZ zarządzanych przez powiat, ale nie możemy zapominać, że samorządowi powiatowemu przypisane są ustawowo do realizacji także inne zadania publiczne, m.in. w zakresie oświaty.

W udzielonej odpowiedzi Pan Marek Kata Wicestarosta Hrubieszowski pisze m.in. cytuję „Przedstawiony we wniosku Radnego problem poprawy infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Hrubieszowie wraz z zagospodarowaniem terenu przylegającego wymaga przeprowadzenia kompleksowej modernizacji i zabezpieczenia środków finansowych przez Radę Powiatu na wykonanie niezbędnych dokumentów technicznych, aby można było ubiegać się o pozyskanie dofinansowania w ramach nowo powstałego rządowego Funduszu Polski Ład”.

Satysfakcjonuje mnie fakt, że przyznaje mi pan wicestarosta rację, że „problem poprawy infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Hrubieszowie wraz z zagospodarowaniem terenu przylegającego wymaga przeprowadzenia kompleksowej modernizacji” i powinno moim zdaniem być to przedmiotem zainteresowania nas wszystkich jako członków samorządu powiatowego. Od szeregowego radnego jakim m.in. ja jestem po wszystkie osoby funkcyjne w radzie i zarządzie powiatu.

Nam wszystkim powinno być po prostu wstyd aby ponad 600 osób młodzieży uczęszczającej do ZS Nr 1 miało do dyspozycji takie zaplecze sportowe.

Mam jednak pewną uwagę  co do sugestii zabezpieczenia środków finansowych przez radę powiatu na wykonanie niezbędnych dokumentów technicznych, a sprowadza się ona do tego, że aby rada mogła taki wydatek „zaklepać”, zarząd powiatu z taką propozycją powinien do rady wystąpić, bowiem zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu powiatu, a zgodnie z art. 233 tejże ustawy inicjatywa po stronie zarządu powiatu leży także w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej, w sprawie prowizorium budżetowego oraz w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

Myślę, że jeżeli zarząd powiatu z taką inicjatywą do rady powiatu wystąpi to uzyska ona poparcie radnych.

Więcej o sprawach powiatu hrubieszowskiego na blogu Zdzisława Kosakowskiego »

(źródło: własne, suflerobywatelski.pl, fot. nadesłane)


Zobacz też:

W Hrubieszowie „wybuchła bomba” dobroci i dobrej zabawy! – ZDJĘCIA

W Hrubieszowie „wybuchła bomba” dobroci i dobrej zabawy! – ZDJĘCIA


LubieHrubie na Instagramie