Hrubieszów: Budowa kąpieliska na Huczwie rozpoczęta [ZDJĘCIA]

Rozpoczeły się prace ziemne związane z profilowaniem brzegu Huczwy w celu utworzenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli (MOK) w okolicach tamy przy ul. Ciesielczuka.

Reklamy

Roboty obejmują zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do Huczwy, polegające na profilowaniu prawego brzegu rzeki, przy ul. Ciesielczuka w Hrubieszowie, w obrębie działek oznaczonych numerami 387 i 884/5 na odcinku o długości 58,5 m.

Na realizację powyższego Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Zlewni w Białej Podlaskiej wydał pozwolenie wodnoprawne, a Gmina Miejska Hrubieszów otrzymała pozwolenie od Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Reklamy

Planowany termin ukończenia prac to 31 sierpnia 2021 r., a ich koszt wyniesie 71 110 zł.

Na wyprofilowanym w ten sposób terenie o powierzchni 927 m2 zostanie rozplantowana warstwa dowiezionego piasku o grubości 30 cm.

­

fot. lubiehrubie


Zobacz też:

Hrubieszów: Kąpieliska nie będzie. Przynajmniej na razie

Hrubieszów: Kąpieliska nie będzie. Przynajmniej na razie