Hrubieszów: Czy będzie referendum w sprawie odwołania Rady Powiatu?

W piątek 7 maja grupa inicjatywna wysłała do Komisarza Wyborczego w Zamościu powiadomienie o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum powiatowego w sprawie odwołania Rady Powiatu w Hrubieszowie przed upływem kadencji.

Reklamy

O inicjatywie przeprowadzenia referendum została również odpowiednim pismem zawiadomiona starosta hrubieszowski Aneta Karpiuk.

W uzasadnieniu, inicjatorzy referendum piszą:

Mając na uwadze dobro, rozwój i przyszłość powiatu hrubieszowskiego nie możemy obojętnie patrzeć na niszczenie w zatrważającym tempie przez demokratycznie wybrane władze powiatu dobra wspólnego społeczności lokalnej. Ich brak poczucia odpowiedzialności za podejmowane decyzje, brak szacunku do mieszkańców powiatu, notoryczne łamanie prawa, ośmieszanie powiatu, brak zrozumienia podstawowego obowiązku dbania o dobro mieszkańców, a także notoryczne podejmowanie decyzji świadczących o braku wiedzy, umiejętności zarządzania i działania na szkodę społeczności lokalnej zmusza nas do podjęcia inicjatywy w sprawie przeprowadzenia referendum.


(info i fot. facebook.com / REFERENDUM-Mieszkańcy Hrubieszowa i Powiatu murem za Szpitalem)


Zobacz też:

Jerzy Czerw członkiem Zarządu Powiatu Hrubieszowskiego, Patryk Czerwonka wiceprzewodniczącym Rady Powiatu

Jerzy Czerw członkiem Zarządu Powiatu Hrubieszowskiego, Patryk Czerwonka wiceprzewodniczącym Rady Powiatu