30 września 2023

Hrubieszów: Dzień dobry pokolenia – stworzyliśmy dialog [ZDJĘCIA]

Dialog międzypokoleniowy – trudne zadanie, ale Hrubieszów pokazał, że to możliwe. Przedstawiciele różnych pokoleń rozmawiali przy jednym stole. Treścią rozmów były aktualne tematy społeczne sformułowane przez młodzież. W spektrum był sam dialog jako luksus XXI wieku, procesy partycypacji w miastach, wolontariat, aktywizm i patriotyzm. A jak doszło do sesji dialogu?

Reklamy

Jakub Mazur jako uczestnik programu Młoda Polska oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie podjęli próbę utworzenia platformy międzypokoleniowej do wspólnych rozmów. Zorganizowali sesje dialogu ,,Dzień dobry pokolenia – stwórzmy dialog”. Wszystko w przyjaznej, kawiarnianej atmosferze, z udziałem władz miasta, instytucji kultury, organizacji pozarządowych, przedstawicieli szkół średnich, placówek edukacyjnych, aktywistów oraz gości z różnych rejonów Polski.

Sesja dialogu odbyła się 9 czerwca o godz. 10:00. Tego dnia na sali spotkał się głos 58 osób w różnym wieku i z różnych środowisk. Każdy z uczestników mógł wyrazić swoją opinię w dyskusji na tematy zaproponowane przez młodzież. Przedsięwzięcie miało na celu spotkanie pokoleń, utworzenie twórczej przestrzeni do spotkania ludzi w różnym wieku. Patronat nad wydarzeniem objęła Burmistrz Miasta Hrubieszowa – Marta Majewska.

Reklamy

Było to wydarzenie organizowane na skalę ogólnopolską przez młodego aktywistę z Hrubieszowa oraz samorządową jednostkę kultury – Miejską Bibliotekę Publiczną w Hrubieszowie. Uczestnicy za pomocą metody World Cafè prowadzili dyskusję wokół ważnych, często kontrowersyjnych, ale aktualnych tematów. Dzięki uczestnictwu w wydarzeniu nabyli umiejętność prowadzenia dyskusji.

Sesja dialogu „Dzień dobry pokolenia – stwórzmy dialog” realizowana była w ramach Programu Młoda Polska organizowanym przez Fundację Szkoła Liderów z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG

Reklamy

Celem wydarzenia było:

  • Stworzenie platformy dialogu międzypokoleniowego poprzez organizację przestrzeni do spotkania i wymiany myśli mieszkańców Hrubieszowa.
  • Zwiększenie uczestnictwa w sprawach ważnych dla mieszkańców Hrubieszowa bez barier wiekowych, politycznych czy ideowych.
  • Stworzenie przestrzeni dla twórczego spotkania ludzi w różnym wieku, zachęcenie uczestników do otwarcia się na dyskusję.
  • Podniesienie świadomości uczestników sesji dialogu jaką rolę pełnią mieszkańcy w życiu społecznym miasta.
  • Poprawa umiejętności prowadzenia dyskusji publicznym w oparciu o metodę World Café.

Moc, energia, dialog i szacunek do rozmówcy to atuty tego wydarzenia. Uczestnicy uznali, że warto było rozmawiać. Jedna z nich dziękując powiedziała: uświadomiłam sobie kilka rzeczy, kilka  mi się poukładało. Już wiem, że będąc aktywistką nie mogę zapominać, by dbać również o siebie…

­

­

(info: MBP, fot. MBP, lubiehrubie.pl)


Zobacz też:

Hrubieszów: Wędkarze w Przedszkolu nr 5 [ZDJĘCIA]

Hrubieszów: Wędkarze w Przedszkolu nr 5 [ZDJĘCIA]