21 września 2023

Hrubieszów: SLD zaniepokojony sytuacją Zakładu Energetyki Cieplnej

Zarząd Rady Powiatowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Hrubieszowie wyraża zaniepokojenie sytuacją, w jakiej znalazł się Zakład Energetyki Cieplnej w Hrubieszowie.

Reklamy

Zakład Energetyki Cieplnej – inicjatywa SLD Hrubieszów

Zarząd Rady Powiatowej SLD w Hrubieszowie wyraża zaniepokojenie sytuacją, w jakiej znalazł się Zakład Energetyki Cieplnej w Hrubieszowie.

Powszechna opinia obiegowa jest bardzo negatywna zarówno w stosunku do Pani Burmistrz Miasta (była też wiceburmistrzem), jak i jej podlegających służb oraz do kierownictwa ZEC, które przez okres 15 lat praktycznie nie czynią żadnych kroków w zakresie zmiany niekorzystnego wyniku działalności, ani nie podejmują prac innowacyjno – modernizacyjnych, które poprawiłyby istniejący stan.

Reklamy

Następuje starzenie technologiczne stosowanych rozwiązań i urządzeń. Z roku na rok pogarsza się wynik finansowy – a przecież jest to dla miasta bardzo ważna działalność, decydująca o poprawie życia dużej części mieszkańców miasta korzystających z tego źródła ciepła.

Widzimy pilną potrzebę usprawnienia procesu zmian ZEC, nie tylko zmian personalnych, bo takowe też są konieczne, ale również tych organizacyjno – strukturalnych, z ewentualnie docelowym podporządkowaniem innej miejskiej jednostce lub z częściową prywatyzacją ZEC. Samo zlecenie opracowania audytu, z którym należy zapoznać odbiorców ciepła, nie rozwiąże problemu. Są potrzebne szybkie, przemyślane decyzje. Co dalej z tym źródłem ciepła, co ze starzejącymi się sieciami przesyłowymi, co z opomiarowaniem i wymiennikowaniem i co wreszcie z dostawą ciepłej wody?

Reklamy

Oczekujemy szybkich i zdecydowanych działań – nie polegających na zmianie cen za energię cieplną. Problem jest poważny i zasługuje na szczególnie przemyślane i przedyskutowane z odbiorcami ciepła rozwiązania.

Rada Powiatowa SLD w Hrubieszowie jest otwarta na szeroko rozumianą współpracę w zakresie wypracowania rozwiązań spełniających oczekiwania społeczeństwa i zabezpieczających funkcjonowanie tak potrzebnej miastu jednostki.

Zarząd
Rady Powiatowej SLD
w Hrubieszowie

Zobacz też artykuł w Kronice Tygodnia:

Hrubieszów: Ciepłownia na minusie

Hrubieszów a korekta polskiej granicy w 1951 roku. Dziś mija 70 rocznica

Hrubieszów a korekta polskiej granicy w 1951 roku. Dziś mija 70 rocznica


LubieHrubie na Instagramie