Hrubieszów: W latach 2004-2020 ubyło nas prawie 8 procent

Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” informuje, że w latach 2004 – 2020 w Hrubieszowie ubyło 7,66 % mieszkańców.

Reklamy

Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” opublikowało „Ranking samorządowy: Zmiany demograficzne 2004-2020”. Zaprezentowano w nim unikalny ranking zmian demograficznych w latach 2004 – 2020. Jego autorzy sprawdzili, które gminy straciły najwięcej mieszkańców, a jakie zyskały i przeanalizowali przyczyny tych zjawisk.

Hrubieszów, ze stratą mieszkańców w latach 2004 – 2020 w ilości 7,66 % znalazł się na 42 miejscu wśród 267 miast powiatowych, w których straty demograficzne okazały się największe.

Niestety, również wszystkie gminy powiatu hrubieszowskiego się wyludniają. Zmiana liczby ludności w latach 2004 – 2020 wyniosła w nich:

gmina Hrubieszów -9,83

gmina Dołhobyczów -14,74

gmina Horodło -12,44

gmina Mircze -12,10

gmina Uchanie -12,44

gmina Trzeszczany -14,08

gmina Werbkowice -10,58

­
Ranking w całości »

­

Statystyki USC Hrubieszów za 2021 rok

Urodzenia ogółem – 84

urodzenia dziewczynki – 43

urodzenia chłopcy – 41

najpopularniejsze imiona żeńskie: Zuzanna, Kaja, Hanna

najpopularniejsze imiona męskie: Antoni, Aleksander, Mikołaj

odnotowane stare piękne imiona – Kazimierz, Edward, Urszula, Katarzyna, Aniela

oryginalne (rzadkie) imiona – Bjorn, Leonard, Dorian, Aria, Gaja, Noemi

­

Liczba mieszkańców w 2021 r. wg stanu na dzień 31.12.2021:

pobyt stały – 16554 (w ubiegłym roku – 16 955, w roku 2019 – 17 284)

pobyt czasowy – 224

liczba kobiet – stały 8753, czasowy – 121

liczba mężczyzn – stały 7801, czasowy – 103

­

Ilość mieszkańców Miasta, którzy zawarli związek małżeński – 123

Ilość osób zmarłych w 2021 – 272

Ilość par, które obchodziły 50-lecie zawarcia związku małżeńskiego – 26

­

Raport o stanie Miasta Hrubieszów za rok 2020

Liczba mieszkańców

Liczba osób zameldowanych na pobyt stały na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów wyniosła wg stanu na 31 grudnia 2020 roku 16 957 osób, z czego 53% stanowiły kobiety, a 47% stanowili mężczyźni.

Systematycznie liczba mieszkańców Miasta obniża się – liczba mieszkańców z końca 2020 roku w stosunku do roku 2019 obniżyła się o 329 osoby, a w stosunku do 2010 roku liczba mieszkańców obniżyła się o 2042 osoby. Liczba mieszkańców Miasta Hrubieszowa w ciągu ostatnich 10 lat obniżyła się o pond 10 %.

Tendencja ta od wielu lat jest niepokojąca i jest zbieżna z sytuacją powiatu hrubieszowskiego, który znajduje się na liście najszybciej wyludniających się powiatów w Polsce.

Średni wiek mieszkańców Miasta Hrubieszowa wynosi 42,3 lata i jest on porównywany do średniego wieku mieszkańców dla naszego kraju i województwa lubelskiego.

Zdecydowana większość mieszkańców Gminy znajduje się w wieku produkcyjnym, ich liczba kształtuje się na poziomie 57,9 % ogółu mieszkańców. Wiek przedprodukcyjny dotyczy 17,6 % mieszkańców, a poprodukcyjny 24,5 %.

Kolejny raport o stanie miasta opublikowany będzie w I połowie 2022 roku.

­

A oto dane z roku 2019:

Hrubieszów w liczbach – ludność

Hrubieszów w liczbach – ludność

(źródło: UM Hrubieszów, PST Wspólnota, fot. arch. lubiehrubie.pl)

W powiecie hrubieszowskim ciągle nas ubywa


LubieHrubie na Instagramie