24 września 2023

Młodzież z Kościuszki w hrubieszowskim zakładzie karnym [ZDJĘCIA]

W ramach porozumienia o współpracy Zakład Karny w Hrubieszowie miał okazję gościć na swoim terenie młodzież z klas mundurowych Zespołu Szkół nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Hrubieszowie.

Reklamy

Promocja i profilaktyka

Wizyta młodzieży na terenie Zakładu Karnego w Hrubieszowie w dniach 10 i 14 czerwca jest kontynuacją podjętej przez Służbę Więzienną działalności na rzecz promocji rekrutacji oraz promowania postaw patriotycznych i prospołecznych wśród młodzieży. Uczniowie gościli na terenie jednostki w odpowiedzi na Nasze wizyty w ich placówce. Młodzież z klas mundurowych z uwagą wysłuchała prelekcji oraz uczestniczyła w oprowadzeniu po terenie zakładu.

Rekrutacja do Służby

W trakcie spotkań młodzież miała okazję zapoznać się z historią Służby Więziennej oraz zadaniami stawianymi przed Naszą formacją. W trakcie lekcji pokazowej został wyświetlony krótki film promujący Służbę Więzienna. W czasie spotkania wskazano korzyści płynące z wstąpienia do Służby Więziennej i szczegółowo omówiono profity wynikające z faktu bycia funkcjonariuszem. Uczniom przekazano materiały promocyjne oraz niezbędne informacje dotyczące wymagań stawianych przed przyszłymi kandydatami oraz omówiono procedurę kwalifikacyjną do pracy w Naszej formacji. Młodzież była bardzo zainteresowana przekazywanymi treściami. Zakres pytań był bardzo rozległy głównie z uwagi na fakt, iż dla akurat tej młodzieży kontakt z mundurem jest codziennością. Bardzo cieszymy się z deklarowanej przez część młodzieży chęci wstąpienia w szeregi właśnie Naszej formacji. Szczególne zainteresowanie wywołał również temat działania Grup Interwencyjnych Służby Więziennej.

Reklamy

Oferty pracy dostępne są na stronie: https://sw.gov.pl/praca-oferty-szukaj

Pilotażowy program Ministerstwa Sprawiedliwości

Spotkanie było również okazją do realizacji pilotażowego programu Ministerstwa Sprawiedliwości mającego na celu w szczególności edukację prawną młodzieży. Uczniowie w czasie prelekcji mieli też możliwość zapoznania się z uzbrojeniem i środkami ochrony osobistej wykorzystywanymi w codziennej służbie. Mogli również na żywo zobaczyć pracę psa specjalnego. Ponadto młodzież miała okazję zobaczyć jak wygląda jednostka penitencjarna od wewnątrz, w tym miejsca prowadzenia oddziaływań penitencjarnych względem skazanych, a także zajęć sportowych. Uczniom wskazano konsekwencje nieprzestrzegania obowiązującego porządku prawnego, uczulając przy tym na problemy części współczesnej młodzieży z używkami i innymi negatywnymi zjawiskami występującymi w środowiskach ludzi dopiero wchodzących w dorosłe życie.

Reklamy

Poprzez wskazanie właściwych wzorców zachowań kształtujemy wizerunek Służby Więziennej jako ważnej formacji w strukturach państwowych.

­

­

(źródło: ZK w Hrubieszowie / opracowanie i zdjęcia: mł. chor. Damian Fedziuryna)


Zobacz też:

Hrubieszowska Trójka na Zielonej Szkole w Bułgarii [ZDJĘCIA, WIDEO]

Hrubieszowska Trójka na Zielonej Szkole w Bułgarii [ZDJĘCIA, WIDEO]