Opaski bezpieczeństwa dla hrubieszowskich seniorów

System polega na monitorowaniu stanu seniora w miejscu jego zamieszkania oraz pozwala na natychmiastową reakcję w sytuacji zagrożenia jego zdrowia lub życia.

Reklamy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie przystąpił do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. Program ma na celu zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie naszego miasta, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz poprawę poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Celem modułu II programu jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”.

„Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

„Opieka na odległość” gwarantuje szeroko pojęty system bieżącego monitorowania stanu seniora w miejscu jego zamieszkania oraz pozwala na natychmiastową reakcję w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia seniora – zarówno spowodowanego problemami w zachowaniu funkcji życiowych, jak również w sytuacji wystąpienia incydentów w miejscu zamieszkania.

W ramach modułu II zapewniony zostanie dostęp do „opieki na odległość” osobom starszym, przez zakup oraz pokrycie kosztów użytkowania tzw. „opasek bezpieczeństwa” przez okres trwania programu.

Opaska bezpieczeństwa będzie wyposażona w co najmniej trzy z następujących funkcji:

· przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,

· detektor upadku,

· czujnik zdjęcia opaski,

· lokalizator GPS,

· funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,

· funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z usługą operatora pomocy – w przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą. Opaska pod względem funkcjonalności oraz dopasowania dla osób w wieku 65 lat i więcej będzie jak najprostsza w obsłudze, np. będzie posiadać maksymalnie jeden przycisk. Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej czy pielęgniarkę środowiskową lub wezwać służby ratunkowe.

Mechanizm udzielania pomocy w ramach Modułu II:

Krok 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie rozeznaje potrzeby seniorów w zakresie wyposażenia ich w tzw. „opaskę bezpieczeństwa”.

Krok 2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, dokonuje zakupu tzw. „opaski bezpieczeństwa” wraz z obsługą systemu u wybranego realizatora usługi.

Krok 3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie koordynuje i realizuje program na swoim terenie.

Usługa „opieki na odległość” realizowana w ramach tego programu jest BEZPŁATNA dla mieszkańców miasta. Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w programie do 29 kwietnia 2022 r. Samo zgłoszenie nie jest równoznaczne z objęciem omawianym wsparciem.

Informacji udziela MOPS Hrubieszów tel. 84 696 55 60.

­

(info i fot. MOPS Hrubieszów)


Zobacz też:

Hrubieszów: Z pomocą rzeczową dla policjantów we Lwowie (ZDJĘCIA)

Hrubieszów: Z pomocą rzeczową dla policjantów we Lwowie (ZDJĘCIA)