Oświadczenie Dariusza Gałeckiego w związku z rezygnacją z funkcji dyrektora SP ZOZ

Publikujemy oświadczenie Dariusza Gałeckiego, które zostało przesłane do naszej redakcji w związku z rezygnacją z funkcji dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie.

Reklamy

Oświadczenie

W związku z rezygnacją z funkcji dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie, jaką złożyłem w dniu 23 marca 2021 r., oświadczam, że moja decyzja była podyktowana brakiem nawet nie współpracy, a całkowitym brakiem możliwości porozumienia z Anetą Karpiuk – Starostą Hrubieszowskim. Przede wszystkim jednak, wyjątkowo bulwersujący był brak wsparcia i zrozumienia dla wyzwań i problemów z jakimi musimy – jako placówka medyczna – borykać się w tym jakże trudnym czasie pandemii. Mimo tej, jakże kryzysowej sytuacji, stale realizujemy inwestycje i podnosimy jakość świadczeń, co – choć trudno w to uwierzyć – także spotyka się z krytyką!

Reklamy

Wyjaśniam, że w sytuacji realnego zagrożenia zdrowia i życia, zarówno pacjentów SP ZOZ w Hrubieszowie, jak i wszystkich mieszkańców Powiatu Hrubieszowskiego, wywołanej pandemią koronawirusa Covid-19, jako dyrektor placówki medycznej, ale przede wszystkim lekarz z wieloletnią praktyką, byłem zobowiązany do niesienia pomocy medycznej wszystkim potrzebującym, jak również do zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego na terenie powiatu.

Powierzonych zadań nie mogłem jednak realizować z uwagi na działania, jakie podejmowała starosta Aneta Karpiuk, dezorganizując proces zarządzania placówką opieki zdrowotnej poprzez regularne i bezpodstawne wezwania do złożenia wyjaśnień w sprawach, które nie pozostawały w istotnym związku z bieżącą sytuacją pandemiczną w naszym powiecie.

Ponadto kontrole w SP ZOZ w Hrubieszowie wszczynane przez starostę na podstawie anonimowych i niesprawdzonych doniesień, np. w sprawie rzekomych nieprawidłowości w prowadzeniu szczepień przeciwko Covid-19. Aneta Karpiuk zarzuciła, że umożliwiłem szczepienie poza ustaloną kolejnością Marcie Majewskiej Burmistrz Miasta Hrubieszów, Pawłowi Wojciechowskiemu Zastępcy Burmistrza Miasta Hrubieszów, Annie Naja Przewodniczącej Rady Miasta Hrubieszów oraz Członków Rady Społecznej SP ZOZ Hrubieszów, co było oczywistą nieprawdą.

Kolejne zarzuty, jakie zostały mi postawione przez Starostę Hrubieszowskiego dotyczyły naruszeń przepisów prawa, w związku z inwestycjami realizowanymi na terenie obiektów szpitala, co miało zostać wykazane w audycie, jaki zarządziła przeprowadzić starosta powiatu, który jednak nie odbył się z przyczyn ode mnie niezależnych.

Ponadto stale powtarzające się wezwania do osobistego stawiennictwa w starostwie powiatowym, w celu składania wyjaśnień w sprawach, które absolutnie tego nie wymagały oraz wyznaczanie mi kilkudniowego terminu do składania pisemnych wyjaśnień i udzielania odpowiedzi, były poleceniami starosty, które skutecznie paraliżowały pracę SP ZOZ w Hrubieszowie i były dla mnie warunkami nie do zaakceptowania.

Chciałbym mocno podkreślić, że po dzień dzisiejszy Starosta Hrubieszowski nie podjął żadnych działań, które poprawiłyby sytuację epidemiologiczną Powiatu, a to ma w zakresie swoich obowiązków. Do dnia dzisiejszego nie został zwołany Powiatowy Sztab Kryzysowy, pomimo dynamicznego wzrostu zakażeń. Powiat hrubieszowski jest na pierwszym miejscu w województwie lubelskim pod względem średniej z tygodnia ze wskaźnikiem 67,5.

Z tych przyczyn, a także ze względu na lekceważące i aroganckie zachowanie wobec mnie Anety Karpiuk nie widzę możliwości dalszej współpracy z organem założycielskim reprezentowanym przez Starostę Hrubieszowskiego.

Nie oczekuję od starosty wsparcia, oczekuję jedynie braku przeszkadzania przez Starostę w realizowaniu naszej misji.

Dariusz Gałecki

Oświadczenie – plik .pdf

Zobacz też:

Pełnomocnik PiS Maryla Symczuk w sprawie działań starosty Anety Karpiuk i rezygnacji dyrektora szpitala

Pełnomocnik PiS Maryla Symczuk w sprawie działań starosty Anety Karpiuk i rezygnacji dyrektora szpitala

LubieHrubie na YouTube