14 lipca 2024

Oświadczenie lekarzy i personelu medycznego hrubieszowskiego SP ZOZ

Do naszej redakcji wpłynęło dziś oświadczenie lekarzy i personelu medycznego SP ZOZ w Hrubieszowie.

Reklamy

Hrubieszów, dn. 15 kwietnia 2021 r.

Zarząd Powiatu Hrubieszowskiego

Reklamy

 

Oświadczenie

lekarzy i personelu medycznego SP ZOZ w Hrubieszowie

Reklamy

 

Jesteśmy zmuszeni publicznie wyrazić swój sprzeciw wobec nieprawdziwej politycznej retoryki, zastosowanej przez Zarząd Powiatu Hrubieszowskiego w materiale: „Szpital Powiatowy ma nowego Dyrektora”, zamieszczonym na stronie Starostwa Powiatowego, z treści którego płynie skrajnie fałszywy przekaz, jakoby Dariusz Gałecki zrezygnował z pełnionej funkcji dyrektora w czasie natężenia zachorowań na Covid-19, obarczający nas wszystkich jednostronnie  odpowiedzialnością za powstały konflikt. Jest to potwarz, która w naszej ocenie godzi w dobra osobiste Dyrektora i nasze, wobec czego nie możemy pozostać bierni.

Oświadczamy, że przyjęte przez Zarząd Powiatu stanowisko w sprawie konfliktu pomiędzy Anetą Karpiuk a Dariuszem Gałeckim, naszym dotychczasowym dyrektorem jest w naszej ocenie niczym innym jak próbą uniknięcia odpowiedzialności za problemy w szpitalu przez Starostę i przerzucenie jej na nas, głownie lekarzy i personel medyczny. Deprecjonowanie naszej pracy oraz przypisywanie nam – pracownikom służby zdrowia – odpowiedzialności za zaistniałą sytuację jest moralnie nieakceptowalne i niestety wprowadza opinię publiczną w błąd. Tego rodzaju działania ze strony Starosty i władz powiatu traktujemy, jako wymierzony nam policzek uwłaczający naszej godności oraz lekceważący naszą ciężka pracę. My chcemy tylko spokojnie, w normalnej atmosferze pracować, walczyć o zdrowie i życie naszych pacjentów.

Zaskakującym i kompletnie niezrozumiałym a przez to także smutnym jest dla nas fakt, że ani Starosta Aneta Karpiuk ani też Zarząd Powiatu, na żadnym etapie, nie wykazali inicjatywy czy chęci podjęcia z nami konstruktywnego dialogu celem rozwiązania sporu lub choćby poznania i zrozumienia istoty problemu i podłoża podjętych przez nas decyzji. Nie dostrzegliśmy też żadnych przejawów dobrej woli, zrozumienia albo wsparcia w naszych  wysiłkach na rzecz walki z pandemią koronawirusa. Jako pracownicy służby zdrowia, najdotkliwiej odczuwamy skutki panującej pandemii, dlatego też oczekujemy, iż kryzys, jaki Państwo, jako Zarząd Powiatu Hrubieszowskiego, wywołaliście swoją agresywną postawą, zarówno wobec Dariusza Gałeckiego, jako dyrektora oraz nas pracowników SP ZOZ zostanie zażegnany. Oczekujemy konstruktywnego podejścia do rozwiązania problemu, za który nie jesteśmy odpowiedzialni.

Chcemy też podkreślić, że nie oczekujemy proponowanych nam przez Panią Starostę podwyżek wynagrodzeń ani żadnych innych gratyfikacji finansowanych ze środków publicznych. Ponadto zapewnienia starosty o podwyższeniu naszych wynagrodzeń w przypadku wycofania złożonych wypowiedzeń jest ewidentną fikcją, która uchybia naszej godności i służy deprecjonowaniu naszej służby w społeczeństwie, jak również wykluczoną przepisami prawa. Jakiekolwiek próby przekupienia nas przez podmiot tworzący,z góry skazane są na niepowodzenie. Dobrem najwyższym jest dla nas zdrowie naszych pacjentów oraz przyszłość  naszego szpitala, który stanowi równocześnie dobro wspólne całej lokalnej społeczności powiatu. Żaden z nas, lekarzy, nigdy nie pozostawi chorego bez pomocy ani nie odejdzie od łóżka chorego pacjenta.

Wskazujemy, że stawianie nam ultimatum w kwestii dalszego zatrudnienia, wobec złożonych przez nas wypowiedzeń umów o pracę, ze strony obecnej dyrekcji, przy równoczesnym braku jakiejkolwiek koncepcji czy też pomysłu już nawet nie na rozwój, a tylko dalsze funkcjonowanie naszej placówki, jest rozwiązaniem skrajnie nieodpowiedzialnym. Zarząd powiatu nie może dawać przyzwolenia na próby zastraszania personelu medycznego. Kontynuacja tego typu działań doprowadzi do upadku naszej placówki.

Oświadczamy, że nasz głos w sprawie, która dotyczy bezpieczeństwa zdrowotnego nas wszystkich nie może dłużej być marginalizowany, a nasza ciężka praca w służbie ludziom bezpodstawnie krytykowana. Żyjąc w demokratycznym państwie prawa nie pozwolimy dłużej na zastraszanie nas, uwłaczanie naszej godności i lekceważenie naszych kompetencji.   

 

Z poważaniem

 

Lekarze, personel medyczny

SP ZOZ w Hrubieszowie

 

Do wiadomości:

  1. Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów.
  2. Lech Sprawka – Wojewoda Lubelski.

Zobacz też:

Informacja Zarządu Powiatu w sprawie nowego dyrektora hrubieszowskiego szpitala

Informacja Zarządu Powiatu w sprawie nowego dyrektora hrubieszowskiego szpitala