Pozytywny rok szkolny hrubieszowskiej Jedynki [ZDJĘCIA]

W ciągu całego roku szkolnego 2021/2022 w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie, w ramach działań wychowawczo-profilaktycznych, realizowano założenia ogólnopolskiego programu w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży pt. „Szkoła Myślenia Pozytywnego 2.0”.

Reklamy

Program ten, którego organizatorem jest Instytut Edukacji Pozytywnej, przebiega pod patronatem MEN, Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025. W ramach programu odbywa się: wykonywanie przez szkołę comiesięcznych zadań w ramach programu certyfikacyjnego dla szkół oraz edukacja uczniów, nauczycieli i rodziców w celu zapobiegania wystąpieniu problemów psychicznych u dzieci i młodzieży.

Szkoła na bieżąco może korzystać z indywidualnej opieki eksperckiej, pomocy specjalistów z Poradni Zdrowia Psychicznego Online, konsultacji,  a także ze szkoleń, webinarów i superwizji. W roku szkolnym 2021/2022, zespoły i grupy, pod opieką nauczycieli i wychowawców, wykonywały comiesięczne zadania certyfikacyjne, z których koordynator składał raport na indywidualnej platformie kontaktowej dla szkół.  W ramach udziału w programie wykonywano następujące zadania : 

Reklamy

Październik 2021r. Zadanie pt. „Motywacja i energia do działania”.

W ramach tego zadania odbywały się szkolenia dla nauczycieli, ankietowanie uczniów klas VII-VIII ankietą „Motywacja do nauki przedmiotów ścisłych (matematyki, chemii i fizyki) u uczniów i uczennic”. Wyniki zebrane ze wszystkich Szkół Myślenia Pozytywnego pozwolą organizatorom na opracowanie ogólnopolskich wyników na temat motywacji uczniów i uczennic do nauki przedmiotów ścisłych pod kątem ich zdrowia psychicznego.

W październiku dodatkowo odbyły się zajęcia wychowawcze z tworzeniem plakatów „Być jak sławni Polacy i sławne Polki” oraz „ Moje mocne strony”.

Listopad 2021r. Zadanie pt. „Samorozwój przez sztukę”.

Było to zadanie polegające na przeprowadzeniu zajęć i warsztatów z elementami arteterapii a także zaangażowanie rodziców w wirtualne zwiedzanie muzeum i wspólne z dziećmi tworzenie prac plastycznych. Powstały wystawy prac, wykonanych przez uczniów a także rodziców. Wychowawcy i nauczyciele przeprowadzili zajęcia z wykorzystaniem muzykoterapii, terapii ruchem i bajkoterapii.

Grudzień 2021r. Zadanie pt. „Budowanie relacji w smacznych okolicznościach”.

W klasach zorganizowane lekcje z zakresu zdrowego odżywiania, warsztaty kulinarne, także z udziałem rodziców. Uczniowie wykonywali wspólnie poczęstunek, w tym tradycyjne potrawy i pierniczki wigilijne. Odbył się „Dzień Herbaty”. Szkolny Klub Mediatora zorganizował akcję dzielenia się życzeniami i dobrym słowem pod hasłem „Dobre słowo pod jemiołą”. Do realizacji zadań i warsztatów wykorzystano kreatywne karty #nietylkoodświęta.

Styczeń 2022r. Zadanie pt. „Komunikacja i technologie”. Odbyło się ankietowanie uczniów klas V-VIII w zakresie „Korzystanie z urządzeń technologicznych”, celem badania było zdiagnozowanie ilości i jakości aktywności uczniów przed wszelkiego rodzaju ekranami. Dodatkowo w klasach starszych prowadzone były rozmowy i zajęcia z poruszeniem tematyki nadużywania korzystania z mediów i efektu FOMO wśród uczniów. 

Luty 2022r. Zadanie pt. „Zarządzanie sobą w czasie, zarządzanie finansami”. Uczniowie obejrzeli przygotowane materiały i filmy, związane z „Planowaniem sobą w czasie” a także „Zarządzania finansami”, wykonali własne planery, karty i plakaty „Tort czasu”, „Koło czasu”. Zadanie miało na celu podniesienie poziomu czujności na „pożeraczy czasu” w postaci multimediów oraz na kształtowanie umiejętności zarządzania finansami.

Marzec 2022r. „Nasze zadanie-Akcja dobroczynna dla innych”. Uczniowie ze Szkolnego Klubu Mediatora ogłosili i przeprowadzili zbiórkę darów dla uchodźców z Ukrainy pt. „Dzieci-Dzieciom”. Wykonano i przekazano woreczki oraz plecaczki z materiałami plastycznymi dla dzieci przebywających w Punkcie Recepcyjnym w Hrubieszowie.

Kwiecień 2022r.- Zadanie pt. „Komiksy i emocje”. Odbyły się zajęcia czytelnicze i wychowawcze z wykorzystaniem komiksów. Klasy i zespoły tworzyły własne komiksy, które miały za zadanie przekazać jak najwięcej emocji. Z wykonanych prac, rysunków, książeczek
i plakatów wykonano wystawy w poszczególnych klasach. Rodziców i nauczycieli zaproszono do udziału w webinarze „A gdyby tak zaskoczyć dziecko?”

Maj 2022r.- „Kreatywność-nowe spojrzenie na rozwiązywanie problemów i stawianie czoła wyzwaniom”. Odbyły się zajęcia i zabawy rozwijające kreatywność u uczniów, w tym „Tydzień Wyzwań Kreatywnych”. Kreatywne zadani domowe i polecenia podczas lekcji były wdrażane na niektórych przedmiotach szkolnych w toku edukacji.

Czerwiec 2022r.- „Refleksyjność i wdzięczność”. W tym miesiącu skupiliśmy się na refleksji nad kończącym się rokiem szkolnym. Uwzględniono także kwestie, związane z budowaniem dobrostanu psychicznego poprzez pielęgnowanie w sobie wdzięczności. Uczniowie wykonali wspólne plakaty oraz filmiki związane z tematem zadania.

W wykonanie zadań certyfikacyjnych zaangażowało się wielu uczniów, nauczycieli i rodziców. Na szczególną uwagę przez wzgląd na wybitną aktywność w wykonywaniu zadań zasługują następujące klasy i zespoły:

-klasa Ia, wych. p. Małgorzata Serafin,

-klasa Ib, wych. p. Monika Korneluk,

-klasa Ic, wych. p. Joanna Nazar,

-klasa IIa, wych. p. Katarzyna Sztuk,

-klasa IIIa, wych. p. Renata Paczała,

-klasa IVb- wych.p. Marta Lackowska,

-klasa IVc- wych p. Monika Jakoś-Wór,

-klasa Vb- wych. p. Ewa Filipowicz-Sidorczuk,

-klasa Vc- wych. p. Anna Lewandowska,

-klasa VIa- wych. p. Ewa Szostak,

-klasa VIIc- wych, p. Monika Anigacz

-grupa świetlicowa- wych. p. Paulina Serweryn,

-zajęcia biblioteczne- p. Anna Czernysz, p. Sylwia Wojak

-Szkolny Klub Mediatora, Klub Ortograffiti-p. Marta Kuczyńska

Cała społeczność szkolna dostrzega wymierne korzyści z udziału w programie „Szkoła Myślenia Pozytywnego 2.0”, z tego względu złożono do organizatorów deklarację chęci uczestnictwa szkoły w kolejnej edycji tego wartościowego programu. Dodatkowo, w celu podniesienia kompetencji emocjonalno-społecznych społeczności szkolnej, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie przystąpiła do programów:

„NVC w szkole” i „Mediacje w edukacji” w ramach wieloletniego projektu „Klimat szkoły-tworzymy go razem”, przebiegającym pod patronatem Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

­

Szkolny koordynator programów:

„Szkoła Myślenia Pozytywnego 2.0”, „NVC w szkole”, „Mediacje w edukacji”

w SP Nr 1 Hrubieszów

– Marta Kuczyńska, pedagog-terapeuta

­

­

(info i fot. Marta Kuczyńska / SP nr 1)


Zobacz też:

Mistrzostwo Polski dla modelarzy z hrubieszowskiej Jedynki [ZDJĘCIA]

Mistrzostwo Polski dla modelarzy z hrubieszowskiej Jedynki [ZDJĘCIA]